ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ปืนดูดตะกั่ว

เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ดูดตะกั่วออกจากแนวจุดบัดกรีในขณะหลอมเหลว ในกรณีที่ต้องการการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในแผงวงจร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย