Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์

1. กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) เป็นปรากฏการณ์ของธาตุบางชนิดในธรรมชาติที่มีสมบัติแผ่รังสีออกมาได้ เนื่องจากธาตุนั้นมีนิวเคลียสไม่เสถียร นั่นหมายว่าในนิวเคลียสซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนมีความไม่สมดุล คือ อาจมีโปรตอนหรือนิวตรอนมากเกินไป ทำให้ธาตุนั้นไม่เสถียรเหล่านั้นต้องปล่อยส่วนที่เกินออกมา

ธาตุที่มีสมบัติแผ่รังสีได้เรียกว่า ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive elements) เช่น ธาตุยูเรเนียม (U) ทอเรียม (Th) เรเดียม (Ra) เป็นต้น ธาตุกัมมันตรังสีบางชนิดเมื่อสลายตัวแล้วก็ยังไม่เกิดเป็นธาตุที่เสถียรจึงต้องสลายตัวต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ธาตุที่เสถียรพอที่จะอยู่ในธรรมชาติได้ ธาตุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากธาตุกัมมันตรังสีต้นตัวใดตัวหนึ่งเรียกว่า อนุกรม ระยะเวลาของการสลายตัวของแต่ละอนุกรมจะไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุตั้งต้น บางอนุกรมอาจมีระยะเวลายาวนานมากเป็นล้านปีจึงจะเกิดเป็นธาตุที่มีความเสถียร รังสีพื้นฐานที่ธาตุกัมมันตรังสีแผ่ออกมาโดยทั่วๆ ไปในธรรมชาติมี 3 ชนิด ดังนี้

2. ปฏิกิริยานิวเคลียส ในนิวเคลียสของอะตอมมีแรงยึดเหนี่ยวสูงมากการที่จะทำให้นิวเคลียสซึ่งเดิมอยู่ในสภาพเสถียรแยกออกจากอะตอมต้องให้พลังงานสูงมากเมื่อนิวตรอนและโปรตอนแยกออกจากนิวเคลียสได้แล้ว นิวตรอนที่มีพลังงานสูงจะพยายามคายพลังงานออกมาโดยการวิ่งไปชนกับนิวเคลียสอื่นๆ ด้วยแรงที่สูงมากเหมือนการดึงสปริง ดังนั้นเมื่อเรายิงนิวตรอนเข้าไปชนอะตอมอื่น จะเกิดแรงเนื่องจากการชนของนิวตรอนกับนิวเคลียสซึ่งเรียกว่า แรงนิวเคลียร์ ทำให้นิวเคลียสที่ถูกชนแตกสลายคายพลังงานออกมามหาศาลและมีอนุภาคนิวตรอนเกิดขึ้นใหม่ ทำให้เกิดการชนของนิวตรอนกับอะตอมอื่นขึ้นอีก เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆ เรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบลูกโซ่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์มี 2 แบบ คือ

การใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์

1. ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม
2. ใช้ในด้านการแพทย์และอนามัย
3. ใช้ในด้านการเกษตร ชีววิทยา และอาหาร
4. ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อม
5. ใช้ในด้านการศึกษาและวิจัย

ผลกระทบจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

1. ต้องหาที่เก็บและจัดการกับแท่งเชื้อ เพลิงฯที่ใช้แล้ว
2. มีค่าใช้จ่ายในการปลดระวางหลัง เลิกใช้
3. นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้
4. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
5. ต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com