เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

นายจักรพงษ์ ขรขวา ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ศูนย์หลัก)

ปัจจุบันหรือย้อนหลังไปอีก 10-15 ปี เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชเพื่อเร่งความเจริญเติบโตให้ผลผลิตต่อไร่สูง โดยไม่คำนึงถึงการทำให้สภาพของดินเสียหายและจุลินทรีย์ในดินถูกทำลายลงไป วัสดุต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมค่อยๆ ถูกทำลายลงไปและปุ๋ยเคมีเริ่มมีราคาสูงขึ้น แต่เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี ฉะนั้น การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายรักษาสภาพของดิน บำรุงดินและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นตลอดจนการใช้วัสดุที่เหลือใช้นำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น ฟาง หญ้าสด กากอาหาร อื่น ๆ ดังนั้นการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก 50 – 70 % น้ำหมักฮอร์โมนพืชสีเขียว(น้ำแม่)

วัสดุที่ใช้ในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเจริญเติบโต แตกหน่อ ยอด ใบอ่อน ลำต้นแข็งแรง มีดังนี้

 1. ผักสดทุกชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา ต้นกล้วย ใบกล้วย 3 กก.
 2. กากน้ำตาล 1 กก.
 3. น้ำหรือน้ำแช่ข้าวเหนียว 5 ลิตร
 4. EM 200 ซีซี

(ผสมให้เข้ากัน)

วิธีทำ

 1. นำวัสดุมาหั่นเป็นชิ้น ขนาด 1-2 นิ้ว
 2. นำวัสดุมาคลุกเคล้ากับกากน้ำตาลฯ
 3. หมัก 15 วัน ลงถังเติมน้ำ 5 ลิตร EM หรือ รำ 1/2 กก. พักทิ้งไว้อีก 15 วัน ถ้ามีกลิ่นให้เติมกากน้ำตาล 1 แก้ว และน้ำ 1 ลิตร

อัตราส่วนที่ใช้ น้ำหมักผสมสมน้ำ 1:1,000 ส่วน รดเช้าเย็น ห้ามรดต้นไม้ในระยะออกดอก ผล เพราจะทำให้ดอกและผลร่วง

น้ำหมักฮอร์โมนผลไม้สุก(น้ำพ่อ)

วัสดุ

 1. ผลไม้สุกทุกชนิด เช่นกล้วยสุก สับปะรดสุก ฟักทองแก่ แตงโมสุก ฯ 3 กก.
 2. กากน้ำตาล 1 กก.
 3. น้ำเปล่า 5 ลิตร
 4. EM 200 ซีซี

  (นำผสมให้เข้ากันทุกอย่าง)

วิธีทำ

นำวัสดุมาคลุกเคล้ากันทิ้งไว้ 15 วัน แล้วเติมน้ำ กากน้ำตาล รำอ่อนลงไปหมักต่ออีก 15 วัน จึงนำไปใช้ถ้ามีกลิ่นให้เติมกากน้ำตาล 1 แก้ว ลงไปและเติมน้ำ 1 ลิตร

 

ประโยชน์

กระตุ้นการงอกของราก การออกดอก บำรุงผล การใช้ผสมกับน้ำอัตราส่วน 1:1,000 ส่วน รดในระยะต้นไม้ออกดอกออกผลห้ามใช้กับต้นไม้ที่ยังไม่ถึงเวลาให้ออกดอก ออกผล เมื่อมีกลิ่นให้เติมกากน้ำตาล 1 แก้ว และน้ำ 1 ลิตร

น้ำหมักฮอร์โมนของปลาและหอยเชอรี่(กากอาหาร)

 1. เศษเนื้อปลา ปลาเน่า หรือหอยเชอร์รี่หรือขยะ 1 กก.
 2. กากน้ำตาล 1 กก.
 3. EM 300 ซีซี
 4. น้ำ (น้ำแช่ข้าวเหนียว) 3 ลิตร

วิธีทำ

ผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 1 เดือน แล้วนำไปใช้อัตราส่วนผสมน้ำ 1:1,000 ส่วน สำหรับหอยเชอร์รี่ให้ทุบเฉพาะเปลือกหอยแตกเท่านั้น ถ้าเปิดดูเมื่อมีกลิ่นเหม็นให้เติมน้ำตาลทรายแดง 1/2 กก. หรือ น้ำตาล 1 แก้ว และเติมน้ำ 1 ลิตร

ในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพตามเกษตรกรเรียกชื่อต่างกันกับทางวิชาการ คือ ฮอร์โมนพืชสีเขียวเรียกน้ำแม่ บำรุงต้นใบ การออกดอก ส่วนฮอร์โมนพืชผลไม้สุกหรือสัตว์ต่าง ๆ ของหอมเรียกน้ำพ่อ ใช้บำรุงดอก ผล เมื่อเกษตรกรนำไปใช้แล้วได้ผลมีการรวมกลุ่มกันจัดทำ โดยความร่วมมือของทางราชการจะจ่ายวัสดุในการหมักและกากน้ำตาลมาใช้ส่วนวัสดุในการทำให้เกษตรกรจัดหามีการจัดทำแล้วทุกหมู่บ้านในตำบลที่รับผิดชอบเพราะได้ผลลดการใช้ปุ๋ยเคมีและรายจ่ายด้วย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ