ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อไปถึงหรือเข้าใช้สระว่ายน้ำ คือ

- เป็นสถานที่ที่มีบริเวณน้ำตื่น (ยืนถึง)
- พื้นสระไม่มีรอยแตกร้าวของกระเบื้อง
- ไม่มีเศษอิฐ หิน แก้ว หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจก่ออันตราย
- มีผู้ดูแลความปลอดภัยประจำอยู่

อุปกรณ์ว่ายน้ำ

ชุดว่ายน้ำ (Swimsuit)

 • กระชับรัดกุมเพื่อการเคลื่อนไหวที่สะดวก
 • รูปแบบของชุดว่ายน้ำ
  -One Piece
  -Two Piece
 • สีของชุดว่ายน้ำ
  -ควรเป็นสีเข้ม เช่น สีน้ำเงินเข้ม สีดำ
  -ควรหลีกเลี่ยงสีอ่อน เช่น สีขาว สีชมพู สีแดง
 • เนื้อผ้าไม่อุ้มน้ำ
  -ไนล่อน (Nylon) มีความทนทาน สามารถใช้งานได้นาน ดูดซับน้ำมาก เพิ่มแรงเสียดทานในการว่ายน้ำ และทำให้ความเร็วในการว่ายน้ำลดลง
  -ไลกร้า (Lycra) กระซับเข้ากับรูปร่าง ไม่ดูดซับน้ำมากนัก มีความมันวาว ช่วยลดแรงเสียดทานกับน้ำ ช่วยให้การว่ายน้ำได้เร็วขึ้น ยืดง่ายและมีความทนทานน้อยกว่าชุดไนล่อน
 • หลังจากการใช้แล้วทุกครั้ง ควรรีบซักให้สะอาดทันที เพื่อล้างคราบคลอรีนออก
 • ควรนำชุดว่ายน้ำไปตากในที่ร่ม

หมวกว่ายน้ำ (Swim Cap)

 • ช่วยไม่ให้ผมลงมาปิดหน้า-ปิดตา ขณะว่ายน้ำ
 • ช่วยไม่ให้เส้นผมที่หลุดล่วงไปอุดตันท่อสำหรับกรองน้ำหรือไหลเวียนของน้ำ
 • ช่วยไม่ให้เส้นผมสัมผัสกับคลอรีนในน้ำมากเกินไป
 • ควรเลือกให้พอดีกับขนาดของศีรษะ
  -หลวมเกินไป จะหลุดได้ง่ายในขณะว่ายน้ำหรือกระโดดน้ำ
  -คับเกินไป ขอบยางของหมวกบีบรัดศีรษะจนปวดศีรษะได้

แว่นตากันน้ำ (Goggles)

 • ปกป้องดวงตาจากสารคลอรีน
 • ทำให้การมองเห็นในน้ำชัดเจนขึ้น
  -การเคลื่อนไหวหรือท่าทาง (Stroke) ของตนเองในน้ำ
  -ทิศทางที่ว่ายไปได้ชัดเจน
  -ผู้ที่ว่ายน้ำอยู่ในลู่ข้างๆ
 • เกิดความปลอดภัยในขณะว่ายน้ำ
 • ลักษณะของแว่นตากันน้ำ
  -สำหรับใช้ในเวลาที่ต่างกัน เช่น กลางวันหรือกลางคืน
  -UV
  -Antifog
  -แว่นว่ายน้ำสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องสายตา เช่นสายตาสั้นหรือสายตายาว
 • เลือกแว่นตากันน้ำให้พอดีกับเบ้าตา (ขอบกระดูกกระบอกตา)
 • ควรสวมกรอบแว่นตาก่อนดึงสายยางรัดศีรษะ

อุปกรณ์ช่วยลอยตัว

- Kick Board
- Pull Buoy
- Hand Paddles
- Fin

ประวัติว่ายน้ำในต่างประเทศ
ประวัติว่ายน้ำในประเทศไทย
สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ
หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
การลดสภาวะร่างกาย (Cool Down)
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ