ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

ประโยชน์ของการว่ายน้ำ

ด้านร่างกาย

 • ระบบการทำงานของหัวใจ ปอด และการไหลเวียนเลือดให้แข็งแรงขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี
 • กล้ามเนื้อกระชับ ลดไขมันส่วนเกินได้
 • ทำให้ใยกล้ามเนื้อถูกใช้งานมากขึ้น ปริมาณเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อมีขนาดโตขึ้น มีความแข็งแรงและมีพลังมากขึ้น
 • การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ร่างกายต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว จึงมีผลทำให้ร่างกายมีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น
 • ช่วยให้สมรรถภาพทางกายโดยรวมดีขึ้น
 • การว่ายน้ำเป็นประจำจะช่วยให้มีรูปร่างที่ดีขึ้น
 • นอนหลับดีขึ้น
 • ควบคุมน้ำหนักของร่างกาย
 • ชะลอความเสื่อมของอวัยวะของร่างกาย
 • ช่วยชะลอความแก่ให้ช้าลง

ด้านสังคม

 • ช่วยในการปรับตัวเข้ากับสังคม
 • ทำให้รู้จักคนมากขึ้น
 • รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน
 • เคารพสิทธิของกันและกัน
 • รู้จักเคารพกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆ
 • ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมให้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
 • มีความรับผิดชอบต่อคนเองและส่วนรวม

ด้านจิตใจและอารมณ์

 • ความเย็นของน้ำช่วยผ่อนคลายความเครียดได้
 • ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
 • ทำให้รู้สึกสดชื่น ร่าเริง จากการหลั่งของสารเอ็นดอร์ฟิน
 • ด้านความปลอดภัย
 • สามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้
 • สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ประวัติว่ายน้ำในต่างประเทศ
ประวัติว่ายน้ำในประเทศไทย
สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ
หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
การลดสภาวะร่างกาย (Cool Down)
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย