ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ

ทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำ แบ่งเป็นขั้นๆ ดังนี้

การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ

สำหรับผู้ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและไม่คุ้นเคยกับสระว่ายน้ำมาก่อน ควรสร้างความคุ้นเคยกับน้ำก่อน คือ ให้นั่งที่ขอบสระใช้มือกวักน้ำขึ้นมาลูบแขน ลูบหน้า ลำตัว เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายกับน้ำ ต่อจากนั้นให้นั่งที่ขอบสระหรือบันได เหยียดเท้า หรือเอาเท้าจุ่มลงไปในน้ำ แกว่งไปมาเตะสลับขึ้นลง จะช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปตามความเหมาะสมการหายใจเข้าออกและลืมตาในน้ำ

เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับน้ำ ไม่รู้สึกกลัว ให้ลงน้ำยืนด้านน้ำตื้น ฝึกการหายใจเข้าและหายใจออก (Inhale and Exhale) โดยปฏิบัติดังนี้

  1. ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบสระ ลืมตา หายใจเข้าลึกๆ กลั้นหายใจ แล้วค่อยๆ ย่อตัวลงไปในน้ำให้ศีรษะจมมิดลงในน้ำ กลั้นหายใจไว้ นับ 1-5 แล้วจึงยกศีรษะขึ้นจากน้ำ
  2. อ้าปากหายใจเข้าทางปาก (ไม่หายใจเข้าทางจมูกเพราะน้ำที่ยังค้างอยู่ตามใบหน้าจะไหลเข้าจมูก ทำให้สำลักน้ำได้) โดยไม่เอามือมาลูบหน้า ส่ายศีรษะหรือสะบัดผม ทำติดต่อกัน 10-15 ครั้ง
  3. เมื่อชำนาญอาจใช้วิธีปล่อยลมออกทางจมูก ขณะที่ดำน้ำ และเพิ่มระยะเวลาในการกลั้นหายใจในน้ำ โดยนับ 1-10 1-20 หรือ 1-30 แล้วจึงยกศีรษะขึ้นจากน้ำรีบอ้าปากหายใจเข้าลึกๆ เร็วๆ

ประวัติว่ายน้ำในต่างประเทศ
ประวัติว่ายน้ำในประเทศไทย
สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ
หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
การลดสภาวะร่างกาย (Cool Down)
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย