ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สาระความรู้ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

การสังเคราะห์แสง

การสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์แสงคือ การใช้พลังงานรังสีจากแสง เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนให้เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาล ขบวนการนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากภายในเซลล์พืช (หรือสาหร่าย) มีรงควัตถุชนิดต่าง ๆ ดูดพลังงานแสงแดดไว้ แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมี รงควัตถุต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ คลอโรฟิลล์ คาโรทีนอยด์ และไฟโคบิลิน การสังเคราะห์แสงแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน

ตอนที่ 1 เป็นปฏิกิริยาที่ต้องอาศัยแสงเรียกว่า ปฏิกิริยาแสง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่พืชสร้าง ATP และ NADPh1 หรือเรียกว่า reducing power ขึ้นมา

ตอนที่ 2 เป็นปฏิกิริยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแสงเรียกว่า ปฏิกิริยามือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่พืชจะใช้ reducing power มาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

ที่มา : จากหนังสือวิทยานิพนธ์ "ผลของระดับความเข้มข้นต่างๆ ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในสูตรอาหาร Zarrouk ต่อการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง" โดย สุมาลี ดุลยอนุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรดซิตริก
กระดาษสา
กระเจี๊ยบแดง
กล็อกซิเนีย
กล้วยร้อยหวี
เกลือแร่
แก๊สชีวภาพ
แกลดิโอลัส
เก๊กฮวย
กุหลาบ
การสเตอริไรส์
การสังเคราะห์แสง
ขนุน
ขิง (Ginger)
ไขมัน
ข้าว
ต้นข้าว
ดอกข้าว
รวงข้าว
คลอโรฟิลล์
คะตะเลส (Catalase)
คาร์เนชั่น
คาร์โบไฮเดรต
เคซีน (Casein)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพาสเจอร์ไรส์แบบเพลท
แครอท
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จิบโซฟิลล่า
จุลินทรีย์
ซีไฟโคไซยานิน
ดินพรุ
ไม้ตะแบกเลือด
ตะไคร้
นม
นมข้นหวาน
นมดิบ
นมพาสเจอร์ไรส์
นมสด
นมสดปราศจากไขมัน
หางนม
นาดำ
นาหว่าน
น้ำตาล
เนยสด
เนยแข็ง
เนยแข็งปรุงแต่ง
เบญจมาศ
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยหมัก
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เห็ดหลินจือ
เอนไซม์ (Enzymes)
เรนเนท (rennet)
โฮโมจิไนส์

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย