ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สาระความรู้ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

คะตะเลส (Catalase)

เป็นเอนไซม์ที่คะตะไลส์ปฏิกริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ฮ๊อกไซด์ให้เป็นน้ำและ inactive oxygen ในน้ำนมน้ำเหลืองมีเอนไซม์คะตะเลสสูงกว่าน้ำนมปกติ และน้ำนมที่มีแบคทีเรียสูง หรือได้จากเต้านมอักเสบมีปริมาณ เอนไซม์นี้เพิ่มมากขึ้นด้วยปริมาณคะตะเลสในน้ำนมยังแปรปรวนขึ้นอยู่กับ พันธุ์สัตว์แต่ละตัว และระยะเวลาระหว่างการรีดนม เช่น น้ำนมที่รีดได้ในระยะหลัง ๆ ของการรีดนมจะมีเอนไซม์คะตะเลสมาก นอกจากนั้นการที่น้ำนมมีปริมาณไขมันสูงไม่จำเป็นต้องมีเอนไซม์คะตะเลสสูงด้วย ก

ารที่มีเอนไซม์คะตะเลสในน้ำนมไม่ได้มีผลต่อคุณภาพของน้ำนม แต่ใช้ปริมาณของคะตะเลสเป็นตัวชี้บ่งคุณภาพของน้ำนม ว่าน้ำนมนั้นดีหรือมาจากเต้านมที่มีโรค สภาวะที่เอนไซม์นี้ทำงานได้ดีที่ 0 องศาเซลเซียส และพีเอซประมาณ 6.8-7.0 ความสามารถในการทำงานของเอนไซม์จะลดลงในตัวกลางที่เป็นกรด และสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส นานประมาณ 30 นาที ถึงแม้อุณหภูมิต่ำกว่านี้เล็กน้อยถ้าให้ความร้อนนานถึง 30 นาที ความสามารถในการทำงานของเอนไซม์จะลดลง จึงใช้เอนไซม์คะตะเลสเป็นตัวชี้บ่งว่าน้ำนมเคยถูกต้มมาหรือไม่ ในครีมมีคะตะเลสสูงกว่าในน้ำนม แต่ถ้าเอาน้ำนมไปทำให้ตกตะกอน คะตะเลสจะตกตะกอนรวมกับเคซีนด้วย

ที่มา: เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม, นิธิยา รัตนาปนนท์ พ.ศ. 2527,หน้า 54-55

กรดซิตริก
กระดาษสา
กระเจี๊ยบแดง
กล็อกซิเนีย
กล้วยร้อยหวี
เกลือแร่
แก๊สชีวภาพ
แกลดิโอลัส
เก๊กฮวย
กุหลาบ
การสเตอริไรส์
การสังเคราะห์แสง
ขนุน
ขิง (Ginger)
ไขมัน
ข้าว
ต้นข้าว
ดอกข้าว
รวงข้าว
คลอโรฟิลล์
คะตะเลส (Catalase)
คาร์เนชั่น
คาร์โบไฮเดรต
เคซีน (Casein)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพาสเจอร์ไรส์แบบเพลท
แครอท
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จิบโซฟิลล่า
จุลินทรีย์
ซีไฟโคไซยานิน
ดินพรุ
ไม้ตะแบกเลือด
ตะไคร้
นม
นมข้นหวาน
นมดิบ
นมพาสเจอร์ไรส์
นมสด
นมสดปราศจากไขมัน
หางนม
นาดำ
นาหว่าน
น้ำตาล
เนยสด
เนยแข็ง
เนยแข็งปรุงแต่ง
เบญจมาศ
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยหมัก
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เห็ดหลินจือ
เอนไซม์ (Enzymes)
เรนเนท (rennet)
โฮโมจิไนส์

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ