ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สาระความรู้ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงบุคคลมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก เครื่องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลอีกนับแสนแห่ง พร้อมกันนี้ยังมีบริการต่าง ๆ เข่น จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Mail Email) ธนาคารข้อมูล (Archie) ศูนย์บริการข้อมูลออนไลน์ที่สามารถ ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer หรือ FTP) กระดานข่าวอิเล็กทรอนิคส์ (USENET Newsgroup) มากกว่า 5,000 หัวข้อ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ แบบหลายสื่อ (Hypermedia) ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันที ด้วยภาพ สี เสียงหรือภาพ เคลื่อนไหว การใช้งานอินเทอร์เน็ตครอบคลุม ไปทั่วทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการศึกษา วิจัย หน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือแวดวงธุรกิจ

ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนสาขาต่างๆ เข้าร่วมใช้งาน และดำเนินธุรกิจอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มากกว่า 50 % ของผู้ใช้ทั้งหมด และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถชมรายการสินค้า สอบถามราคา สั่งซื้อ และโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ทางเครือข่ายใยแมงมุม หรือเรียกอีกชื่อว่า World Wide Web หรือ WWW หรือ W3

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ภายในองค์กรเรียกว่า อินทราเน็ต (Intranet)

กรดซิตริก
กระดาษสา
กระเจี๊ยบแดง
กล็อกซิเนีย
กล้วยร้อยหวี
เกลือแร่
แก๊สชีวภาพ
แกลดิโอลัส
เก๊กฮวย
กุหลาบ
การสเตอริไรส์
การสังเคราะห์แสง
ขนุน
ขิง (Ginger)
ไขมัน
ข้าว
ต้นข้าว
ดอกข้าว
รวงข้าว
คลอโรฟิลล์
คะตะเลส (Catalase)
คาร์เนชั่น
คาร์โบไฮเดรต
เคซีน (Casein)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพาสเจอร์ไรส์แบบเพลท
แครอท
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จิบโซฟิลล่า
จุลินทรีย์
ซีไฟโคไซยานิน
ดินพรุ
ไม้ตะแบกเลือด
ตะไคร้
นม
นมข้นหวาน
นมดิบ
นมพาสเจอร์ไรส์
นมสด
นมสดปราศจากไขมัน
หางนม
นาดำ
นาหว่าน
น้ำตาล
เนยสด
เนยแข็ง
เนยแข็งปรุงแต่ง
เบญจมาศ
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยหมัก
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เห็ดหลินจือ
เอนไซม์ (Enzymes)
เรนเนท (rennet)
โฮโมจิไนส์

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ