Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557

เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกเคหสถาน

ตามที่ได้มีการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตามประกาศฉบับ 3/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน จึงให้ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ
2.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติงาน หรือทำงานในสถานที่ประกอบที่ต้องปฏิบัติงาน เป็นห้วงเวลา อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบิน เป็นต้น
3.การเดินทางขนส่งสินค้า หรือของกิจการห้องเย็น การนำเข้า ส่งออกสินค้าที่มีอายุจำกัด และอาจเกิดเสียหาย
4.ผู้มีกิจธุระจำเป็น เช่น ผู้ป่วยต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
5.ผู้ที่มีกิจธุระจำเป็นอื่น ๆ ขออนุญาติเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่นั้น ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com