Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2557

เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ)

โดยที่มีกฎหมายบางฉบับได้บัญญัติไว้ถึงอำนาจของนายกรัฐมนตรีในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไว้เเละเพื่อประโยชน์เเห่งการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว หัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดดำรงตำเเหน่งนายกรัฐมนตรี ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติหรือผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พล อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com