วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

รวมคำคมๆ

รวบรวมโดย สมชาย อุทัยประดิษฐ์

 • ถ้าท่านจะต้องสบประมาทคนบางคน จงอย่าได้พูดออกมา แต่จงเขียนมัน เขียนมันลงไปบนพื้นทรายที่ขอบน้ำ
 • ไม่มีคนผู้ใดจะสามารถได้รับความสุข จากความสำเร็จที่ยั่งยืน จนกว่าเขาจะได้มองดูตัวเองและได้พบความผิดพลาดทั้งหมดของเขาเสียก่อน
 • ถ้าหากท่านยังไม่เชื่อในเรื่องของความสามัคคี จงดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ขาดล้อไปสักข้างหนึ่ง
 • จงทำงานให้มากกว่าค่าจ้างที่ได้รับ แล้วในไม่ช้าท่านจะพบว่าท่านได้รับค่าจ้างมากกว่างานที่ท่านทำ กฎแห่งการตอบแทนทวีคูณ ย่อมดูแลสิ่งนี้เสมอ
 • จงอย่าได้หวาดกลัวต่ออุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ขอให้จำไว้ว่า “ว่าว” แห่งความสำเร็จของท่านนั้นจะต้องลอยสูงขึ้นไปด้วยการปะทะต้านทานลมแห่งอุปสรรคเสมอ มิใช่ลอยตามลม
 • ทุก ๆ อนุภาคของสสาร ล้วนหมุนเวียนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดที่จะแข็งหรืออ่อนตลอดไป
 • แม้เงินตราจะไหลมาดั่งห่าฝน แต่ความโลภของคนหาอิ่มไม่
 • โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยาก โง่มากๆ เป็นใหญ่ไม่ได้
 • คนกล้าหาญกลุ่มน้อย มีพลังมากกว่าคนขี้ขลาดกลุ่มใหญ่
 • ผู้ยิ่งใหญ่ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ย่อมตกจากอำนาจ
 • ข้าฯ ไม่ใส่ใจกับคนที่วันนี้ของเขา ไม่ฉลาดกว่าเมื่อวานนี้
 • คนสอพลอเขาจะขอขึ้นสวรรค์กับท่าน แต่ไม่ยอมลงนรกกับท่าน
  แต่คนดีมีฝีมือ กล้าโต้แย้งท่านเพราะใจสุจริต ต้องการไม่ให้ท่านลงนรก
 • ชื่อเสียงที่ดีต้องใช้เวลาสร้างชั่วชีวิต แต่ถ้าจะทำให้ย่อยยับ แค่พริบตาเดียวก็สูญสิ้น
 • จงเข้มแข็งกับตนเอง แต่สุภาพอ่อนโยนกับคนทั่วไป
 • หากชีวิตอยู่ตั้งนานปี หาควรที่ชื่อว่าชราไม่ ต่อเมื่อหมดมานะ หมดอาลัย
  เมื่อนั้นไซร้จึงจะเริ่มชรา (คติของอาจารย์ขุนวิชาการพิศิษฐ์)
 • นักการเมืองที่ฉ้อราษฎร์ยังเรียกว่านักการเมือง ควรหาคำอื่นมาเรียก
 • อันว่าทุรชน แม้ยศศักดิ์สูงส่งก็ย่อมลงสู่สันดานเดิม ดุจหางสุนัข ที่ทำอย่างไรก็ไม่หายงอ
 • แพะรับบาปได้บุญมาก เพราะทำให้คนอื่นรอดชีวิต
 • เราควรจะช่วยให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม แต่ไม่ควรช่วยให้ใคร ได้เปรียบคนอื่น
 • คติข้าราชการที่ดี ยิ้มให้กับตัวเองเมื่อตื่นเช้าพร้อมกับความรู้สึกว่ายังมีงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนให้ทำอยู่อีกมากในวันนี้
 • ระบอบประชาธิปไตย มิได้มีไว้สำหรับนักการเมืองซื้อขายตำแหน่ง และโกงกินบ้านเมือง
 • คนฉลาดย่อมรู้ว่าภรรยาของนาย คือนายของนาย
 • คนฉลาดยอมรู้ต่อไปว่า ลูกของนาย คือนายของภรรยาของนาย

 

- น้ำมีน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด
- น้ำใสใส ดุจน้ำใจที่งดงาม
- ไร้น้ำ ไร้สรรพสิ่ง ไร้ชีวิต
- น้ำน้อยลง ชีวิตคงลดน้อยตาม
- รักน้ำ รักชีวิต คิดรักษา
- น้ำใส ใจสะอาด ปราศจากมลพิษ
- หยดหนึ่ง คือน้ำใจ ด้วยน้ำใสเพราะมือเรา
- ประหยัดน้ำกันสักนิด ก่อนจะคิดทำลาย
- น้ำใสเหลือน้อย คนนับร้อยชอบละทิ้ง
- ดูแลน้ำกันสักหน่อย อย่าปล่อยให้ไหลทิ้ง
- เปิดปิดน้ำให้รู้ค่า ก่อนนำมาใช้ได้รู้ผล
- น้ำมีค่าทุกหยด โปรดช่วยกันประหยัด
- ไร้น้ำ ไร้ชีวิต คิดสักนิดก่อนทำลาย
- น้ำขาดแคลน คนขาดใจ ใครช่วยเรา
- หยดหนึ่ง คือน้ำใส เพราะน้ำใจของพักเรา
- น้ำมีน้อย ค่อยๆ ใช้ เผื่อแผ่กัน
- ประหยัดน้ำ คือประหยัดพลังงานของมวลมนุษย์ทำอาหาร หยูกยา ที่อาศัย
คนได้ไป จากไม้ คิดให้เห็น
ถ้าทำลาย โค่นล้ม หมดร่มเย็น
จะลำเค็ญ เร่าร้อน เป็นฟอนไฟ

……………………………..

อสรพิษ ฤทธิ์ร้าย ข้าไม่หวั่น
ช้างตกมัน ประจันหน้า ข้าไม่หนี
แต่ข้ากลัว วัวเขาอ่อน มาราวี
ขวิดข้าที จีวรขาด บาตรกระเด็น

……………………………..

รักตัว กลัวกรรม อย่าทำชั่ว
จะหมองมัว หม่นไหม้ ไปเมืองผี
จงเลือกทำ แต่กรรม ที่ดีดี
จะได้มี ความสุข พ้นทุกข์ภัย

……………………………….

ดูหญิง ดูที่ความละอาย
ดูชาย ดูที่ความกล้าหาญ
ดูพระ ดูที่กิจวัตร
ดูคฤหัสถ์ ดูที่การเพ่งโทษตนเป็นบัณฑิต

………………………………

อยู่อย่างความหมดหวัง คือการขุดหลุมฝังตัวเอง

……………………………..

ผู้ใดรู้ อ่อนน้อม ถ่อมกมล
มองดูตน เป็นกลาง และวางเฉย

……………………

จิตมัว คือความชั่ว
จิตว่าง คือความดี

………………………

ไม่โกรธ หลงใน สิ่งใดเลย
อยู่เสบย เป็นสุข ทุกคืนวัน

…………………………..

สุวิชาโน ภวังค์ โหติ
ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

…………………………..

ศีล ทำให้สะอาด
สมาธิ ทำให้สงบ
ปัญญา ทำให้สว่าง

………………………..

การทำความเข้าใจให้รู้ชัดว่า
ทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรเลย
นี่คือความรู้ตามความเป็นจริง

………………………….

เพื่อลูก
พ่อแม่ไม่มี เงินทอง จะกองให้
จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ
หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือ เป็นเยี่ยง หล่อเลี้ยงกาย
พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า
จะเลี้ยงเรา เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย
ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย
เจ้าสบาย แม่กับพ่อ ก็พอใจ

…………………………

กฎของธรรมชาติ ….. เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

………………………….

ลักษณะของคนดี

1. อยู่ที่ไหนคนไม่เดือดร้อน
2. อยู่ที่ไหนคนไม่รำคาญ
3. อยู่ที่ไหนก่อประโยชน์
4. อยู่ที่ไหนไม่เอาเปรียบกินแรงใคร
5. อยู่ที่ไหนไว้วางใจได้
6. เป็นคนที่รับผิดชอบต่องานที่กระทำอยู่

……………………………..

อ้อมอกนารี คือสุสานของวีระชน

………………………..

เมื่อแก่เฒ่า หวังเจ้า ช่วยรับใช้
เมื่อป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา
ยามถึงคราว ล่วงลับ ดับชีวา
หวังลูกช่วย ปิดตา เมื่อสิ้นใจ

…………………………………….

สำหรับพ่อแม่ที่ชอบตามใจลูก
ลูกทำผิด นิดหน่อย ไม่ค่อยว่า
ไปวันหน้า เติบใหญ่ คนใจหาย
ปล่อยเข้น้อย ลงน้ำ ตามสบาย
นานจักกลาย เป็นมหา ชาละวัน

…………………………………….

อันของใช้ มีไว้ สำหรับวัด
ชาวบ้านขัด ยืมใช้ ได้ทุกเมื่อ
ถ้าแตกหาย โปรดจ่าย มาจุนเจือ
ไม่ขาดเหลือ ครบถ้วน จำนวนเต็ม

…………………………………….

พี่รักเธอ ด้วยใจ มั่นในรัก
อุปสรรค ไม่สนใจ ไม่ถามถึง
ขอรักเธอ ด้วยใจ ใฝ่คนึง
สุขสุดซึ้ง ถ้าได้ปอง ครอบครองเธอ

ปริศนาธรรม 4 ประการ

“ ยิ่งใหญ่ยิ่งเล็ก ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่
ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งเอายิ่งหมด ”

จากหนังสือสุภาษิตพิชิตความสำเร็จ

“ คนบางคน มีชิวิตอยู่อย่างคน บางคนคล้ายคน แต่บางคน มีชีวิตอยู่โดย ไม่รู้ว่าเป็นคน ”
“ หากไม่มีหนทางชีวิตที่ขรุขระ ชีวิตก็ขาดรสชาด หากไม่มีการต่อสู้ที่ทรหด ชีวิตก็ไม่รุ่งโรจน์ ”

วาทะเปาบุ้นจิ้น

“ เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่เอาใจใส่ราชการ มัวกลัวแต่ความลำบาก อยู่ฉะนี้ จะได้หรือ ”
“ บุคคลใดที่เบียดเบียนราษฎร หาควรมีชีวิตให้หนักแผ่นดินไม่ ”
“ อันนิสัยของคนกังฉินนั้น เห็นแต่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว หาคิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ ”

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้าราชการ

 • เสน่ห์ของข้าราชการ อยู่ที่ฝากฝีมือให้ปรากฏ
 • คนที่สามารถครองใจคน จะไม่มีวันถูกปลุกระดม
 • กฎ 4 “ ไม่ ” ของข้าราชการ ไม่ฉ้อราษฎรบังหลวง ไม่หลอกลวงลูกน้อง ไม่ยกย่องคนชั่ว และไม่เมามัวอบาย
 • เหล็กกล้าต้องหลอม บารมีต้องสั่งสม
 • ถึงประสพสิ่งเย้ายวน จิตใจไม่ปั่นป่วน
 • อย่าเอากระดาษเป็นนา ปากกาเป็นไถ
 • ไม่สยบต่ออำนาจ ไม่กำหนดต่อยศศักดิ์ความมั่งมี ไม่หันเหใจเนื่องจาก ความจน
 • ยอมรับเสียงปรบมือ แต่อย่าเชื่อมากนัก
 • ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของเราไม่ได้อยู่ที่เคยล้มแต่อยู่ที่สามารถลุกได้ ทุกครั้งที่ล้ม
 • กังฉินฝักใฝ่ในลาภยศ ตงฉินมุ่งสร้างคุณธรรม
 • ต่อให้มีคุณธรรมเปี่ยมล้น แต่ถ้าไปขัดผลประโยชน์ของเขา เราคือเปรต
 • ขอให้สิ่งที่ทำในวันนี้ ไม่ละอายต่อตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ต้อง เกรงภัยใด ๆ
 • จะเป็นใหญ่ต้องบินสูงอย่างนกอินทรีย์ ถ้าจะมัวบินอยู่แค่หลังคาก็เท่ากับ ประจานตัวเองว่าเป็นนกกระจอก
 • อยู่อย่างราชสีห์ ต้ององอาจและสง่างาม

คมวาทะของ นายอานันท์ ปันยารชุน

 • ผมมีสิทธิพูดเยอะ แต่ผมไม่มีสิทธิ์พูดเลอะเทอะ
 • คนไทยส่วนมากหลงอำนาจ หลงเงิน คนไหนที่ไม่โกงกินก็ว่าโง่
 • ทุกครั้งที่มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง ผมมีความกล้าหาญ เพียงพอที่สารภาพต่อประชาชนว่าผิดพลาดบกพร่องและพยายามแก้ไข
 • ชีวิตคนเราเหมือนลูกปิงปอง หากเขามีความสามารถ ใครจะกดให้จมอย่างไร พอปล่อยมือลูกปิงปองก็จะลอยขึ้นมาอีก

วาทะปรัชญาเมธี ดร.ระวี ภาวิไล

 • เจอคนเสี้ยมเขาควาย เราไม่ทำตัวเป็นควาย เขาจะแพ้ภัยเอง
 • สรรพโรคเข้าทางปาก โพยภัยออกจากปาก
 • เคารพกฎหมายไม่มีห่วง ฉ้อราษฎร์บังหลวงมีแต่กังวล
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ก่อกรรมใด กรรมนั้นสนอง ที่ยังไม่สนอง เพราะยังไม่ถึงเวลา
 • วันคล้ายวันเกิด ควรเป็นโอกาสของการให้ มิใช่โอกาสจะมุ่งรับ

จากหนังสือวาทะชีวิตโกวเล้ง

 • บุคคลใดที่เปลี่ยนมาซื่อสัตย์ ซ่อนความกลอกกลิ้งอยู่ภายใน นับว่าเป็นบุคคลที่น่ากลัวกว่าผู้ใด
 • คนที่ไม่มีมิตรสหาย มีชีวิตใยมิคล้ายกับคนที่ตายไปแล้ว
 • พยายามทำให้ฝ่ายตรงข้ามประเมินขุมกำลังท่านต่ำทรามไป แต่อย่าได้ประเมินศัตรูของท่านต้อยต่ำเด็ดขาด
 • ความฮึกหาญ เฉกเช่นเสาหลักต้นหนึ่ง ค้ำจุนมนุษย์ให้ยืนหยัดอยู่ หากสูญเสียความฮึกหาญคนก็พังทลายลง

มรดกที่ขอฝากไว้ โดย “พุทธทาสภิกขุ ”

 • ถ้าไม่ให้เสียชาติเกิด ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด มนุษย์ย่อมจะได้คือชีวิต ที่ถูกต้อง ที่สงบเย็น ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่น
 • อันเงินที่ได้มาจากทุจริตเป็นเงินชั่ว ซื้ออาหารกินก็ผลิตเลือดชั่วออกมา มีลูกเลือดชั่วก็ติดไปที่ลูกกลายเป็นลูกชั่ว ชีวิตครอบครัวนั้น ไม่มีทางเจริญ มีแต่หายนะอย่างเดียว
 • อย่าเป็นทุกข์ให้โง่ ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์
 • ใบไม้สะบัดพริ้วเพราะลมพัด ลิ้นคนสะบัดพริ้วเพราะประโยชน์พัด
 • การเมืองบริสุทธิ์ คือ ศีลธรรม การเมืองระยำคือการต่อสู้แย่งชิง ทุกถ้อยคำคงไม่มีความหมาย ถ้าเราไม่ลงมือทำกันอย่างจริงจัง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย