Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศาลเจ้าโต๊ะนิ

      ศาลเจ้าโต๊ะนิถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพยกย่องต่อ โต๊ะนิรายาจาวัน ราชาผู้ที่ใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน ประวัติศาสตร์เล่าว่า รายาจาวันเป็นเจ้าเมืองรามันห์ในอดีต ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสามัญชน มีความเคร่งครัดทางศาสนา เก่งกล้าในคาถาอาคม และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรรักษาโรค มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนหายเป็นปกติทุกรายจนเมื่อรายาจาวันถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ศพถูกฝังไว้ที่โกร๊ะซึ่งเป็นบ้านเกิดแห่งหนึ่งของท่าน (บ้านของรายาจาวันมี 3 แห่ง คือ ที่โกตาบารู รามันห์ และโกร๊ะ) ส่วนชาวเบตงได้สร้างศาล ตรงสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเดิมของท่าน ปัจจุบันศาลเจ้าโต๊ะนิตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเบตง “วีรราษฏร์ประสาน”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com