สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ไข้ออกผื่นในเด็ก

ปัจจุบันผื่นแพ้ยาในเด็กเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้น โดยการวินิจฉัยผื่นแพ้ยาในเด็ก จำเป็นต้องแยกจากไข้ออกผื่นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือโรคอื่นๆ ซึ่งบางครั้งถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและทันท่วงที อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

สาเหตุที่พบบ่อยของไข้ออกผื่นในเด็ก

การติดเชื้อ (infection)

การติดเชื้อไวรัส

เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของไข้ออกผื่นในเด็ก แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

- ผื่นชนิด classic viral exanthems
- ผื่นชนิดไม่เจาะจง

ผื่นชนิด classic viral exanthems
ผื่นชนิดไม่เจาะจง (non-specific virus)
ผื่นจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การติดเชื้อ (non-infection)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย