สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

หลักสุขาภิบาลอาหาร

สุขาภิบาล คือการป้องกันไม่ให้อาหารเป็น ต้นเหตุของความเจ็บป่วยของผู้บริโภค หรือพูดอย่างง่าย ๆ ก็คือการทำให้อาหาร ปลอดภัยและให้ประชาโยชน์แก่ผู้บริโภค แต่อย่างเดียวไม่ทำให้เกิดโทษและ อันตราย

การศึกษาเรื่องสุขาภิบาลอาหารมีความสำคัญ สำหรับบ้านเรา เพราะดินฟ้าอากาศบ้านเราเป็น ใจให้เชื้อแบคทีเรียเจริญงอกงามอย่าง รวดเร็วและพยาธิต่าง ๆ ที่เกิดจากอาหารเป็น เหตุ นอกจากนี้สุขนิสัยที่ไม่ถูกต้องยังมี แพร่หลายในกลุ่มประชาชนบางระดับ และคนไทย มีนิสัยกินง่าย ซึ่งเป็นผลให้เกิดโรคของ ทางเดินอาหาร โรคพยาธิ โรคอาหารเป็นพิษ การแก้ไข ต้องได้รับความร่วมมือของประชาชนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบอาหาร หรือผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

การสุขาภิบาลอาหารเป็นการดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ที่จัดการเกี่ยวกับอาหารในด้าน การปรับปรุง การบำรุงรักษา และแก้ไขเพื่อให้อาหารที่บริโภคเข้าสู่ร่างกายแล้วมีผลดีต่อสุขภาพ

เนื่องจากอาหารมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเพื่อใช้ในการสร้างพลังงาน ช่วยให้ร่างกายเกิดความกระปรี้กระเปร่า และช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงต้านทานโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งสารอาหารที่สำคัญที่ร่างกายต้องการมี 6 ประเภท ได้แต่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ

อาหารแม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากแต่อาหารยังสามารถให้โทษต่อร่างกายได้เช่น โรคเนื่องจากมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร โรคเนื่องจากอาหารมีหนอนพยาธิ และโรคเนื่องจากอาหารมีสารพิษหรือสารเคมี

หากมีการจัดการสุขาภิบาลในด้านสถานที่ตั้ง อาคารที่ใช้ประกอบอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลและอื่น ๆ น่าจะมีส่วนช่วยลดการเกิดโรคซึ่งเกิดจากมีอาหารเป็นสื่อ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย