สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สมุนไพรสำหรับการเลี้ยงสัตว์

ตำรับยาแก้เส้นตึง เดินไม่ได้ ท้องแข็ง หลังโก่ง

ตำรับที่ 1

ตัวยา ต้นโคลาน เถาเอ็นอ่อน รากกำลังหนุมาน กำลังช้างสารโด่ไม่รู้ล้ม รากหญ้าคา รากหมาก ตาไม้ไผ่สามตา

วิธีปรุงยา ต้มทุกอย่างรวมกัน

วิธีใช้ รินเอาน้ำกรอกให้กินทุกเข้า

สรรพคุณ รักษาโรคเส้นตึง

ตำรับที่ 2

ตัวยา หญ้างวงช้างทั้ง 5 ตะไคร้ทั้ง 5 น้ำมันก๊าด

วิธีปรุงยา ตำยาแล้วผสมน้ำมันก๊าด

วิธีใช้ ทาตามตัว

สรรพคุณ เส้นตึงจะหาย

ตำรับที่ 3

ตัวยา เสล็ดพังพอน ข่า ตะไคร้ น้ำ

วิธีปรุงยา ตำเสล็ดพังพอน ข่า ตะไคร้ ให้ละเอียดนำไปห่อผ้าต้ม

วิธีใช้ นำไปประคบตรงที่เป็น

สรรพคุณ แก้โรคตัวแข็ง ขาแข็ง หลังแข็ง

ตำรับที่ 4

ตัวยา ใบหนาด บอระเพ็ด ไพล เกลือ ต้นตายปลายเป็น

วิธีปรุงยา นำทุกอย่างตำรวมกันคั้นเอาน้ำ

วิธีใช้ เอาน้ำกรอกให้สัตว์กิน

สรรพคุณ รักษาโรคไข้สามวัน หรือไข้ขา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ตำรับยาถ่ายพยาธิ วัว- ควาย
ตำรับยาบำรุงวัว-ควาย กินหญ้าดีอ้วนขึ้น
ตำรับยาแก้เส้นตึง เดินไม่ได้ ท้องแข็ง หลังโก่ง
ตำรับยารักษาโรคผิวหนัง เห็บ เหา วัว-ควาย
ตำรับรักษาโรคกีบใน วัว-ควาย
ตำรับรักษาแผลมีหนอน
ตำรับยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนม

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์