สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สมุนไพรสำหรับการเลี้ยงสัตว์

ตำรับยารักษาโรคผิวหนัง เห็บ เหา วัว-ควาย

ตำรับที่ 1

ตัวยา เมล็ดน้อยหน่า

วิธีปรุงยา

บดเมล็ดน้อยหน่าเป็นผงไว้ แช่ผงเมล็ดน้อยหน่าด้วยน้ำที่มีแฮลกอฮอล์ 10%ใช้น้ำ 2 เท่าของผงเมล็ดน้อยหน่า แช่ทิ้งค้างไว้หนึ่งคืน

วิธีใช้

1. กรองคั้นเก็บส่วนน้ำไว้เป็นหัวเชื้อ
2. นำหัวเชื้อ ไปผสมน้ำที่มีแอลกอฮอร์ 10 % เพื่อเจือจางอีก 6 เท่าของหัวเชื้อ แล้วกรองคั้นส่วนน้ำมารวมกัน
3. ใช้ฉีดพ่นให้โดนเห็บบนตัววัว หรือสุนัข จะฆ่าเห็บได้ทั้งตัวอ่อน เห็บตัวรุ่น และเห็บตัวแก่
4. สัปดาห์ต่อมาจะมีเฉพาะเห็บตัวอ่อนขึ้นใหม่ ให้ใช้สารสกัดเมล็ดน้อยหน่า หัวเชื้อ มาเจือจางด้วย 10 % แอลกอฮอล์อีก 300 เท่า พ่นฆ่าเห็บตัวอ่อน เป็นประจำทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 8-16 สัปดาห์ ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เห็บตัวอ่อนขึ้นมาใหม่

สรรพคุณ ใช้ฆ่าเห็บ วัว และสุนัข

หมายเหตุ

1. น้อยหน่า 1 ลูก ได้เมล็ดเฉลี่ย 36 เมล็ด จะทำหัวเชื้อได้ 7 ซี.ซี. ถ้าผสมน้ำอีก 300 เท่า จะได้สารสกัด 2.1 ลิตร ฉีดพ่นโคนมได้ 4 ตัว โคพื้นเมือง 6 ตัว หรือ โคหนึ่งตัวใช้เมล็ดน้อยหน่า 10 เมล็ด ต่อหนึ่งสัปดาห์

2. สารสกัดต้องเก็บไว้ในตู้เย็น และเก็บได้นานถึง 3 ปี แต่ไม่ควรสกัดเก็บไว้จะเปลืองไฟ ควรเก็บไว้ในสภาพเมล็ดไว้จะดีที่สุด เมื่อจะใช้ถึงนำมาแช่
3. แหล่งข้อมูล รศ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำรับที่ 2

ตัวยา ใบน้อยหน่า ยาเส้น กำมะถัน น้ำมันพืช

วิธีปรุงยา นำทุกอย่างตำรวมกันผสมน้ำมันพืช

วิธีใช้ ใช้ทาตามตัว

สรรพคุณ รักษาขี้เรื้อน ได้ทั้ง วัว-ควาย สุนัข

ตำรับที่ 3

ตัวยา เมล็ดน้อยหน่า 10 เมล็ด เหล้าขาว

วิธีปรุงยา เมล็ดน้อยหน่า ตำ ผสมเหล้าขาว

วิธีใช้ ทาตามตัว

สรรพคุณ รักษาโรคขี้เรื้อน

ตำรับที่ 4

ตัวยา น้ำหน่อไม้ดอง

วิธีใช้ นำน้ำหน่อไม้ดองมาทาบริเวณผิวหนังที่เป็นด่าง ดวง ขนหลุด

สรรพคุณ รักษาโรคผิวหนังใน วัว-ควาย ให้หายได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ตำรับยาถ่ายพยาธิ วัว- ควาย
ตำรับยาบำรุงวัว-ควาย กินหญ้าดีอ้วนขึ้น
ตำรับยาแก้เส้นตึง เดินไม่ได้ ท้องแข็ง หลังโก่ง
ตำรับยารักษาโรคผิวหนัง เห็บ เหา วัว-ควาย
ตำรับรักษาโรคกีบใน วัว-ควาย
ตำรับรักษาแผลมีหนอน
ตำรับยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนม

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์