สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สมุนไพรสำหรับการเลี้ยงสัตว์

ตำรับยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนม

ตำรับที่ 1

ตัวยา หญ้างวงช้าง 1 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. น้ำ 1 ปีบ

วิธีปรุงยา นำทุกอย่างมาต้มรวมกันกรองเอาน้ำ

วิธีใช้ กรอกให้สัตว์กินวันละขวดลิโพ

สรรพคุณ หญ้างวงช้าง มีสารออกฤทธิ์ที่ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสพวกเริมและมีฤทธิ์ไล่แมลง ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า โคนมที่เป็นเต้านมอักเสบระยะต้น กิน 3 วัน จะหาย

ตำรับที่ 2

ตัวยา หญ้างวงช้าง เถาตูดหมูตูดหมา น้ำ 1 ปีบ หรืออาจเพิ่มน้ำตาลทรายแดง

วิธีปรุงยา นำทุกอย่างมาต้มรวมกันกรองเอาน้ำ

วิธีใช้ กรอกให้สัตว์กิน และควรรีดน้ำนมทิ้งด้วย

สรรพคุณ รักษาเต้านมอักเสบ

ตำรับที่ 3

ตัวยา พันงูเขียวทั้ง 5 น้ำตาลทรายแดง

วิธีปรุงยา นำมาต้มรวมกัน

วิธีใช้

1. กรอกให้กิน 3-4 วัน จะหาย ร่วมกับให้กินเจตมูลเพลิงแดงถ้าสัตว์ไม่อยากกินจะไม่กิน หรือเมื่อหายแล้วจะไม่กิน
2. ถ้าเป็นน้อย ให้พันงูเขียวกินสดจะหาย

สรรพคุณ รักษาเต้านมอักเสบ

หมายเหตุ พันงูเขียว มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มีสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อการต้านเชื้อแบคทีเรีย และเร่งให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดี
(สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตำรับที่ 4

ตัวยา หัวไพล น้ำอุ่น

วิธีปรุงยา นำหัวไพลมาตำละเอียดห่อผ้าขาวบางแช่น้ำอุ่น
วิธีใช้ นำมาปะคบเต้านมที่อักเสบ
สรรพคุณ ลดการบวม เต้านมอักเสบ

ที่มา

  • สมุนไพรรักษากระบือ โดย ศ.ประสบ บูรณมานัส
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรรักษาโรคโค-กระบือในภาคตะวันตก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ตำรับยาถ่ายพยาธิ วัว- ควาย
ตำรับยาบำรุงวัว-ควาย กินหญ้าดีอ้วนขึ้น
ตำรับยาแก้เส้นตึง เดินไม่ได้ ท้องแข็ง หลังโก่ง
ตำรับยารักษาโรคผิวหนัง เห็บ เหา วัว-ควาย
ตำรับรักษาโรคกีบใน วัว-ควาย
ตำรับรักษาแผลมีหนอน
ตำรับยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนม

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์