สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สมุนไพรไล่แมลง

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน กำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต และกำจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำ และระบบนิเวศน์ ต้องถูกทำงายลงไปทุกๆ เวลา และในสภาวะปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์ ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีสภาพดีขึ้น จึงมีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ เช่น ออกมาตรฐาน ISO การกีดกันทางการค้า ผลผลิตที่ปนเปื้อนสารพิษ การซื้อสินค้าประเภทผลผลิตทางเกษตรที่เรียกว่า ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรในประเทศเราส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษา และฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟูสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะการกำจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น

แมลงปีกแข็งมี 6 ขา ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่ชนิดของแมลง ส่วนประเภทของหนอนนั้นมีหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนหนังเหนียว หนอนใย หนอนใต้ หนอนเจาะอเมริกัน ฯลฯ ซึ่งได้มีการคิดค้นวิธีที่จะกำจัดโดยใช้พืชสมุนไพรในการกำจัดแมลง โดยสรุปเป็นประเภท ดังต่อไปนี้

วิธีผสมตัวยาสมุนไพร สำหรับเพลี้ย ไรแดง เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ฯลฯ

 • สูตรที่ 1

ยาฉุน 1/2 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร สาบเสือ 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร นำวัตถุดิบที่ตำแล้วมาหมักไว้ 7 วัน ใช้น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

 • สูตรที่ 2

หางไหล 1 ½ กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร ใช้เคียวทุบให้แหลก แช่น้ำ 1 คืน น้ำยา 1 ฝาลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

 • สูตรที่ 3

ยาฉุน 1/2 กิโลกรัม เม็ดสะเดา 1/2 กิโลกรัม ข่า 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร จุลินทรีย ์ 1 ลิตร นำวัตถุดิบทั้งหมดหมักไว้ 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผ สมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วัน ต่อครั้ง

 • สูตรที่ 4

หนอนตายอยาก 1 กิโลกรัม บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม กระทกรก 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำตาล 1 กิโลกรัม นำวัตถุดิบตำให้แหลก หมักไว้ 7 วันขึ้นไป แล้วฉีดพ่น น้ำยา 1/2 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

 • สูตรที่ 5

น้ำส้มสายชู 3 กิโลกรัม น้ำ ½ กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำตาล 1 กิโลกรัม หรือ ส้ม, มะนาว, ส้มโอ, มะขาม, อย่างละ 1 กิโลกรัม เท่าๆ กัน รวม 3 กิโลกรัม นำทุกอย่างสับหยาบๆ แล้วหมักไว้ 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

 • สูตรที่ 6

ใบน้อยหน่า ½ กิโลกรัม กระทกรก ½ กิโลกรัม ยาฉุน ½ กิโลกรัม บอระเพ็ด ½ กิโลกรัม สาบเสือ ½ กิโลกรัม เปลือกมังคุด ½ กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร นำตัวยาทุกอย่าง มาตำแล้วหมัก 7 วัน น้ำยา 1/2 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

วิธีผสมตัวยาสมุนไพร สำหรับฆ่าหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนหนังเหนียว หนอนใย หนอนใต้ หนอนเจาะอเมริกัน ฯลฯ

 • สูตรที่ 1

ฟ้าทะลายโจร 1 กิโลกรัม เปลือกแค 1 กิโลกรัม หางไหล 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำ 10 ลิตร นำทุกอย่างสับหยาบๆ แล้วหมัก 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วัน ต่อครั้ง

 • สูตรที่ 2

โทงเทง 1 กิโลกรัม หนอนตายยาก 1 กิโลกรัม สาบเสือ 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำ 1 ลิตร นำทุกอย่างมาตำแล้วหมัก 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

 • สูตรที่ 3

สะเดา 1 กิโลกรัม ยาฉุน ½ กิโลกรัม กระทกรก 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำ 10 ลิตร นำทุกอย่างมาสับหยาบๆ แล้วหมัก 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

วิธีผสมตัวยาสมุนไพรสำหรับแมลงทั่วไป

เปลือกส้ม ½ กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร มะกรูด ½ ลิตร จุลินทรีย์ 1 ลิตร มะนาว ½ กิโลกรัม นำตาล 1 กิโลกรัม น้ำส้มสายชู 5 ขีด น้ำมะขาม 5 ขีด นำตัวยาทุกอย่างมาตำ ผสมกัน หมักไว้ 7 วัน น้ำยา 1/2 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

 • นอกจากจะใช้สมุนไพรไล่แมลง การกำจัดแมลงยังใช้วิธีอื่นๆ อีก เช่น กาวดักแมลง ไฟล่อแมลง การปลูกพืชหมุนเวียน การสร้างระบบนิเวศในบริเวณโดยรอบเพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติโดยปราศจากการใช้สารเคมี

ประเภทสมุนไพรใช้ในการกำจัดแมลง / ศัตรูพืช

 • สมุนไพรที่มีรสขม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันแมลง ฟ้าทลายโจร บอระเพ็ด สะเดา หญ้าใต้ใบ โทงเทง
 • สมุนไพรที่มีรสฝาด แก้เชื้อรา โรคพืช เปลือกแค เปลือกมังคุด เปลือกสีเสียด ใบฝรั่ง ใบทับทิม ขมิ้น
 • สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว ไล่แมลง แสบร้อน เปลือกส้ม มะกรูด มะนาว น้ำส้มสายชู น้ำมะขาม
 • สมุนไพรประเภทเมา เบื่อ ฆ่าหนอน เพลี้ย แมลงอื่นๆ หางไหล ยาสูบ ขอบชะนางแดง – ขาว หอนตายอยาก ใบน้อยหน่า สลัดได พญาไร้ใบ แสยก เม็ดมะกล่ำ
 • สมุนไพรหอมระเหยไล่แมลง เปลี่ยนกลิ่นศัตรูพืช ตะไคร้หอม โหระพา กระเพรา ผักชี สาบเสือ สาบแร้งสาบกา กระทกรก ผักแพรวแดง ข่า

วิธีการหมักสมุนไพรที่นิยมใช้ 2 วิธีคือ

 • หมักภายใน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

สมุนไพรสด 3 กิโลกรัม น้ำเปล่า 10 ลิตร หรือสมุนไพรแห้ง 2 กิโลกรัม น้ำเปล่า 10 ลิตร

 • หมักภายใน 1 สัปดาห์ สำหรับฉีดพ่น

สมุนไพรสด 3 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำเปล่า 10 ลิตร (น้ำยา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง หรือน้ำยา 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้ราดต้นไม้ 7 วันต่อครั้ง หรือเดือนละ 1 ครั้ง

ข้อมูลจาก อาจารย์มะลิวรรณ ประวัง โรงเรียนบ้านหนองกุลา จ. พิษณุโลก
http://www.obec.go.th/news/_develop_media/news12/pitsanulok/03/course2.html

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย