สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

กินอย่างไร ห่างไกลโรค

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง มีสมญาว่า “ฆาตกรเงียบ” ที่อาจเกิดจากความอ้วน และการกินอาหารที่มีโซเดียมสูง หรืออาหารที่มีรสเค็ม มีผลทำให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ และเป็นสาเหตุร่วมกับโรคเบาหวาน

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ส่วนใหญ่ จะไม่มีอาการแต่อย่างใด ส่วนน้อย มีอาการมึน ปวดตุบๆ บริเวณท้ายทอย ตึงที่ต้นคอ เวียนศีรษะ ช่วงตื่นนอนในตอนเช้า พอสายๆ จะหายไปเอง คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ใจสั่น มือเท้าชา ตามัว

องค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งค่าความดันโลหิตของผู้ใหญ่ ดังนี้

- ความดันโลหิตที่ต้องการน้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท
- ความดันโลหิตเริ่มสูง มีค่าระหว่าง 130-139/85-89 มิลลิเมตรปรอท
- ความดันโลหิตสูง มีค่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

กินอย่างนี้สิ ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง

# กินอาหารครบ 5 หมู่และหลากหลาย
# ปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ
# หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารมันๆ
# งดสูบบุหรี่
# ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที

โรคอ้วน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โคเลสเตอรอล
โรคเก๊าท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์