สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

กินอย่างไร ห่างไกลโรค

โคเลสเตอรอล

โคเลสเตอรอล เป็นไขมันที่จำเป็นชนิดหนึ่ง (ประกอบด้วย HDL และ LDL) ซึ่งเอนไซม์ที่ตับสามารถผลิตได้ส่วนหนึ่ง ถ้าร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และมีโอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

รู้ได้อย่างไรว่ามีภาวะโคเลสเตอรอลสูง

โดยการเจาะเลือด หลังงดอาหาร 12 ชั่วโมง ถ้าได้ค่าระดับของ โคเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

กินอย่างนี้สิ ห่างไกลภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง

# กินอาหารครบ 5 หมู่และหลากหลาย
# ปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ
# หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ได้แก่ ตับ สมอง ไข่แดง เครื่องในสัตว์
# กินอาหารที่มีโคเลสเตอรอล รวมไม่เกินวันละ 300 มิลลิกรัม
# หลีกเลี่ยงอาหารมันๆ หวานๆ
# กินอาหารที่มีกากใยมาก ได้แก่ ผักมีใบ ข้าวกล้อง ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ
# ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที

โรคอ้วน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โคเลสเตอรอล
โรคเก๊าท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์