วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ชีวิตและพันธุกรรมกำหนดของความเป็นมนุษย์

ปิแอร์ ลุยกิ ลุยสิ, มหาวิทยาลัยโรมา อิตาลี

ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาร์วินสู่ยุคพันธกรรมมนุษย์

ความอยากรู้อยากเห็น กระหายที่จะรู้

(Curiosity and thirst for knowledge)

อย่างที่ได้กล่าวถึงมาครั้งหนึ่งว่า ตอนที่บรรพบุรุษของเราเจอะเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ จะเป็นความรู้สึกอันท่วมท้นเช่นไร เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น-ตก พระจันทร์ข้างขึ้น-แรม สีต่างๆของดอกไม้ การกำเนิดและเติบโตของสัตว์และพืช จะพบว่าไม่เพียงแค่อารมณ์ตื่นตาตื่นใจ ความพิศวง แต่ศูนย์กลางของอารมณ์ทั้งมวลก็คือ ความอยากรู้อยากเห็น และความปรารถนาลึกซึ้งที่จะเข้าใจ ด้วยแรงบันดาลใจเหล่านี้ เป็นความปรารถนาต้องการควบคุม ค้นหาเครื่องมือเอาชนะปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ยิ่งเกิดเครื่องมือเครื่องไม้และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ลักษณะหลังที่ว่านี้เราอาจจะค้นพบ ได้ในสัตว์ประเภทลิงและเอป แต่ไม่มีใครจะสู้มนุษย์ในการพัฒนาและใช้สติปัญญา เพื่อควบคุมและเอาชนะธรรมชาติให้ได้ เครื่องมือเหล่านี้เป็นทั้งอาวุธ และพัฒนาต่อๆมา ผ่านยุคต่างๆ อะคีเมดิส ลีโอนาโด ดาวินชี จวบจนปัจจุบัน ความอยากรู้อยากเห็น อยากเข้าใจโลกใบนี้ เป็นที่มาทั้งหมดของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยวิทยาศาสตร์มีเพื่อความเข้าใจ แต่เทคโนโลยีจะเน้นไปที่ความปรารถนาควบคุม และอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบล้อ เครื่องจักรไอน้ำ กล้องโทรทัศน์ พลาสติก รถยนต์ เครื่องบิน หรือในระดับจุลภาค ชีววิทยาโมเลกุล โคลนนิง เซลล์ต้นกำเนิด ชีววิทยาสังเคราะห์ และแน่นอนที่ว่าการสื่อสารระหว่างผู้คน เป็นสายใยเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง การเกิดและพัฒนาของภาษา การค้นพบกระดาษ การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งนำไปสู่บทสรุปที่ว่า ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในยุคแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการจะแยกทั้งสองออกจากกันตอนนี้จะยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้แล้ว และเมื่อผนวกกับหลักการที่ว่า “การรู้สติ (consciousness)” จะแฝงอยู่ในการกำหนดทิศทาง ของทั้ง sciences และของเทคโนโลยี ถ่วงสมดุลระหว่างคุณธรรม จริยธรรม กฏหมาย และสามัญสำนึก

สัตว์เซลล์เดียวขั้นพื้นฐานธรรมดา
การผุดกำเนิด
ระบบจัดการตนเอง
ระบบอัตตกำเนิด
การไร้ซึ่งจุดจำเพาะเจาะจงหรือศูนย์กลางแห่งชีวิต
การรับรู้
วิถีภายในตัวเองของการรู้ตัว
ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาร์วินสู่ยุคพันธกรรมมนุษย์
ภาพรวมและอนาคตที่กำลังผุดกำเนิด
พันธุกรรมของมนุษย์จะส่งผลอะไรกับเรา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์