สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การตรวจร่างกาย

การตรวจปัสสาวะ

อาจทำให้พบความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่โดยไม่มีอาการเจ็บป่วย จึงเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่อาจบ่งบอกโรคไต และ/หรือโรคอื่นที่มีความสัมพันธ์กับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น เบาหวาน (พบน้ำตาลในปัสสาวะ), ดีซ่าน (พบปัสสาวะมีสีของน้ำดี), นิ่ว (พบเม็ดเลือดแดงหรือผลึกของสารร่วมด้วย), การอักเสบ/ติดเชื้อ (พบเม็ดเลือดขาวหรือแบคทีเรียร่วมด้วย) เป็นต้น

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์
การตรวจปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจไขมันในเลือด
การตรวจสมรรถภาพของตับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
การตรวจหมู่เลือด
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจ Anti-HBc
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันตา
การตรวจจอประสาทหรือจอภาพตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย