สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การตรวจร่างกาย

การตรวจสมรรถภาพทางไต

การตรวจวิเคราะห์เลือดเพื่อดูสมรรถภาพของไตช่วยวินิจฉัยตลอดจนติดตามโรคที่เกี่ยวข้องกับไตโดยวิเคราะห์หาค่าครีอะตินีน(Creatinine) และกรดยูริค (Uric Acid) ในเลือด ซึ่งสารเหล่านี้เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายซึ่งขับถ่ายออกทางไต เมื่อไตเสียหน้าที่จึงมีการคั่งของสารดังกล่าวในเลือด

ครีอะตินีน (Creatinine)

ครีอะตินีน เกิดจากการสลายของครีอะตีน (Creatine) และครีอะตีนฟอสเฟต(Creatine Phosphate) ในกล้ามเนื้อซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างคงที่ และเมื่อถูกกรองผ่านไตก็ไม่ถูกดูดกลับและไม่มีการขับถ่ายเพิ่ม ค่าครีอะตินีนในเลือดขึ้นอยู่กับขนาดกล้ามเนื้อ คนที่มีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่จะมีระดับครีอะตินีนสูงกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อขนาดเล็ก ในผู้ชายจึงมีค่าสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย สำหรับสาเหตุที่ทำให้ค่าครีอะตินีนสูงอาจเกิดจากโรคไตเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงหรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ส่วนค่าที่น้อยไม่มีความสำคัญทางคลินิก

กรดยูริก (Uric Acid)

กรดยูริกจะขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะเป็นหลัก ดังนั้นถ้าหน้าที่ของไตเสียไปหรือการขับถ่ายทางไตผิดปกติจะทำให้กรดยูริกสูงขึ้นในเลือด นอกจากนี้การตรวจพบระดับกรดยูริกสูง จะช่วยชี้บ่งถึงภาวะหรือโรคอื่นได้ เช่น

  1. โรคเก้าท์ เกิดจากการคั่งของกรดยูริกในเลือด ทำให้มีการตกตะกอนของผนึกยูเรตในข้อทำให้ข้ออักเสบ

  2. นิ่วที่เกิดจากกรดยูริก

  3. โรคเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพราะมีการทำลายกรดนิวคลิอิกมาก

  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง เนื่องจากแอลกอฮอล์ทำให้มีการสังเคราะห์กรดยูริกเพิ่มขึ้น

  5. ได้รับยาขับปัสสาวะบางชนิด ซึ่งจะไปกดการขับถ่ายกรดยูริก

  6. ได้รับพิษสารตะกั่ว

  7. รับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่น เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ ถั่วเหลือง ใบขี้เหล็ก ชะอม เป็นต้น

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์
การตรวจปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจไขมันในเลือด
การตรวจสมรรถภาพของตับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
การตรวจหมู่เลือด
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจ Anti-HBc
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันตา
การตรวจจอประสาทหรือจอภาพตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย