สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การตรวจร่างกาย

การตรวจ Anti-HBc

เป็นการตรวจภาวะเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อาจพบได้ในผู้ที่เป็นพาหะของโรคหรือภาวะติดเชื้อเฉียบพลัน หากพบร่วมกับการมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ B แสดงว่าเคยติดเชื้อและหายจากโรคแล้ว เพราะร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันแล้วและไม่เป็นพาหะของโรคอีกต่อไป

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์
การตรวจปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจไขมันในเลือด
การตรวจสมรรถภาพของตับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
การตรวจหมู่เลือด
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจ Anti-HBc
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันตา
การตรวจจอประสาทหรือจอภาพตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย