สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การตรวจร่างกาย

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจโดยจะมีรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความผิดปกติของหัวใจขณะที่หัวใจทำงานบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย พบว่าทุกวงรอบของการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจที่ปกติ จะมีรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าเหมือนกันทุกครั้ง คลื่นไฟฟ้าเหล่านี้สามารถที่จะดูได้จากจอแสดงผล หรือบันทึกลงกระดาษกราฟ เพื่อสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจถือว่าเป็นการตรวจที่ง่าย และสะดวกต่อผู้รับการตรวจและผู้ทำการตรวจ ผู้รับการตรวจจะไม่เจ็บจากการตรวจ เครื่องสมัยใหม่อาจมีขนาดเล็กหิ้วไปทำที่ใดก็ได้
สำหรับวิธีการตรวจนั้น ผู้ทำการตรวจจะนำเอาสื่อนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็ก ไปวางไว้ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ บริเวณหน้าอกแขนและขา สื่อนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กนี้ จะมีสายต่อเข้าไปที่เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อบันทึกกราฟแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจลงบนกระดาษ ขั้นตอนการตรวจนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจบางชนิด อาจไม่พบสิ่งผิดปกติได้ในขณะตรวจ เนื่องจากถ้าหากหัวใจไม่ได้ทำงานหนักขึ้น การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในกรณีที่ไม่พบสิ่งผิดปกติจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจธรรมดา อาจต้องใช้การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายต่อไป

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์
การตรวจปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจไขมันในเลือด
การตรวจสมรรถภาพของตับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
การตรวจหมู่เลือด
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจ Anti-HBc
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันตา
การตรวจจอประสาทหรือจอภาพตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย