สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การตรวจร่างกาย

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์

การตรวจทางรังสี ได้รับการยอมรับว่าควรมีการตรวจเป็นประจำทุกปี คือการเอ็กซเรย์ปอด เมื่อมีการฉายเอ็กซเรย์ รังสีบางส่วนจะถูกร่างกายดูดกลืนไว้ บางส่วนจะผ่านออกไปกระทบฟิล์มเอ็กเรย์ อวัยวะต่างๆ ดูดกลืนรังสีไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดความดำบนฟิล์มไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ตกกระทบ ภาพที่เกิดเป็นภาพแฝงไม่สามารถมองเห็นได้ต้องนำฟิล์มไปผ่านขบวนการล้างฟิล์ม เพื่อให้เกิดความดำถาวรขึ้นบนฟิล์ม จึงจะนำไปวินิจฉัยโรคได้

ขณะถ่ายเอ็กซเรย์ต้องอยู่นิ่ง ๆ หายใจเข้าเต็มที่กลั้นหายใจให้นิ่ง ปอดจะขยายเต็มที่และนิ่ง ภาพที่ได้จะมีคุณภาพดี คมชัด ไม่มัว และง่ายต่อการวินิจฉัยโรค

โรคที่พบได้จากการตรวจเอ็กซเรย์ คือ วัณโรค ถุงลมโป่งพอง เนื้องอกในปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ จะมีผลต่อการทำลายผนังหลอดลมเกิดโรคถุงลมโปร่งพอง สารนิโคตินในบุหรี่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจนำไปสู่โรคเนื้องอกในปอดได้อีกด้วย นอกจากนี้การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงจากเนื้อสัตว์ ขาดการออกกำลังกายอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจจะพบหัวใจมีขนาดโตกว่าปกติในฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดได้

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์
การตรวจปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจไขมันในเลือด
การตรวจสมรรถภาพของตับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
การตรวจหมู่เลือด
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจ Anti-HBc
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันตา
การตรวจจอประสาทหรือจอภาพตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย