สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สารป้องกันการติดเชื้อจะช่วยพิทักษ์สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ของบุคคล

มีกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและคำประกาศต่างๆ มากมายที่รับรองสิทธิของบุคคลไปในทิศทางเดียวกันว่า บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการบริการด้านสุขภาพอันมีมาตรฐานสูงสุด รวมไปถึงสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ นั่นหมายความว่าสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ เป็นสิทธิที่พึงมีพึงได้ของบุคคลทุกคนที่จะได้รับความพึงพอใจและได้รับความปลอดภัยจากความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย เป็นความสัมพันธ์ที่ปราศจากความรุนแรงและการโน้มน้าวชักจูง เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สร้างความกังวลในจิตใจเกี่ยวกับการก่อให้เกิดโรค หรือ ตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการ/ไม่พร้อม

ได้มีการระบุเนื้อหาและถ้อยคำที่เกี่ยวกับสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์นั้น ไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการณ์ของการประชุมนานาชาติด้านประชากรและการพัฒนา ณ กรุงไคโร ในปีพ.ศ. 2537 และการประชุมผู้หญิงระดับโลกครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี พ.ศ. 2538 และคำประกาศเกี่ยวกับพันธสัญญาในการจัดการปัญหาผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในการประชุมอันกาส ในปี พ.ศ 2544 ว่า

 • การประชุม ณ กรุงไคโร ได้ระบุว่ารัฐบาลมีภารกิจในอันที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันและมีราคาที่สมควรพอจับจ่ายซื้อหาได้ และมีพันธผูกพันที่จะให้ความสนใจกับสารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์)
   

 • การประชุม ณ กรุงปักกิ่ง ได้ระบุว่า ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคสำคัญด้านสุขภาพของผู้หญิง รวมถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ และการปัญหาและความต้องการของผู้หญิงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
   

 • การประชุมอันกาส ได้ระบุว่ารัฐบาลได้เห็นชอบที่จะดำเนินการที่จะเสริมศักยภาพผู้หญิง เพื่อที่ผู้หญิงจะได้มีโอกาสที่จะปกป้องคุ้มครองและดูแลชีวิตด้านเพศของตนเอง และมีโอกาสเพิ่มศักยภาพของตนเองในอันที่จะป้องกันจากการติดเชื้อเอชไอวี

นอกเหนือจากพันธสัญญาของรัฐบาลที่ได้ให้ในคำประกาศดังกล่าวนั้น แนวทางสากลในการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและเอชไอวี/เอดส์ (International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights) ได้ระบุอย่างชัดเจนอีกเช่นกันว่า รัฐบาลพึงดำเนินการเพื่อสร้างให้เกิดการเข้าถึงยารักษาโรคและเทคโนโลยีด้านการป้องกันที่มีราคาพอสมควรจะจับจ่ายซื้อหาได้ และยังได้ระบุไว้อีกว่ารัฐบาลแต่ประเทศต้องมีการแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือต่อกัน รัฐบาลประเทศที่ร่ำรวยมีภารกิจที่จะต้องให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ในอันที่จะตระหนักถึงประเด็นสิทธิทางเพศ

สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหยิบใช้เองได้ เพื่อใช้เฉพาะที่บริเวณช่องคลอด ซึ่งทำหน้าทีเป็นสารป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ และ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์)บางชนิดอาจจะสามารถป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ เมื่อใช้บริเวณทวารหนัก ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของเจลใส ครีม สารหล่อลื่น หรือแม้กระทั่งในรูปแบบที่สามารถออกฤทธิ์ได้นานมากขึ้น เช่น ห่วงอนามัย ซึ่งสอดเข้าไปทางช่องคลอด

ณ ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองผลิตภัณฑ์สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ประมาณกว่า 30 ชนิด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้น มีอยู่ 3 ชนิดที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองขั้นสูงสุดเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานป้องกัน นั่นหมายความว่า ถ้าผลการทดลองของหนึ่งในผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดที่กำลังดำเนินการทดลองอยู่นั้นได้ผลว่าสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันได้จริง ก็จะมีผลิตภัณฑ์สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ออกวางในท้องตลาดภายในปี พ.ศ. 2553 สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์)ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจะช่วยปกป้องสิทธิด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ของบุคล และ ของผู้หญิงทั่วโลก

เราทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องตัวเราเองและครอบครัว

สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) จะยังประโยชน์ต่อผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก

 • มีผู้หญิงเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถที่จะจัดการไม่ให้สามีขอตนเองนอกใจและงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์และไม่สามารถที่จะต่อรอง/ควบคุมการถุงยางอนามัยของคู่ได้
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) จะทำให้ผู้หญิงจะสร้างช่องทาง/โอกาสในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในกรณีที่ผู้หญิงไม่สามารถต่อรองการใช้ถุงยางกับคู่ได้
   

 • มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันที่เผชิญกับอันตรายจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่เป็นโรค
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) อาจจะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันได้สองทาง โดยทำให้ผู้ชายที่เพศสัมพันธ์กับคู่ไม่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หรือ เอชไอวี
   

 • มีเด็กๆ จำนวนกว่า ล้านจากทั่วโลกต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า เพราะพ่อแม่สูญเสียชีวิตไปเพราะโรคเอดส์
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) จะช่วยปกป้องสุขภาวะของเด็กไม่ไห้ได้รับผลกระทบเพราะโดยจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของพ่อแม่

ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิที่จะตั้งครรภ์โดยปราศจากความกังวลกับการติดโรค

สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ที่กำลังได้รับการพัฒนาอยู่นี้ จะมีรูปแบบคือ มีประสิทธิภาพในออกฤทธิ์ในการคุมกำเนิด และ ไม่ออกฤทธิ์ในการหยุดยั้งการตั้งครรภ์

 • ถ้าคู่ของคุณติดเชื้อ คุณสามารถที่จะงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ หรือ ใช้ถุงยางอนามัย ในขณะเดียวกันวิธีการทั้งสองนี้ก็ปิดโอกาสในการตั้งครรภ์ด้วย
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ที่ไม่หยุดยั้งการตั้งครรภ์ สามารถที่จะช่วยให้คุณมีบุตรได้ และป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี และ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วย
   

 • ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อที่จะตั้งครรภ์ คุณและลูกของคุณที่จะเกิดมาก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อด้วย
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ที่ไม่หยุดยั้งการตั้งครรภ์ สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ลูกของคุณที่จะเกิดมาติดเชื้อเอชไอวี และ ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ และ ยังลดความเสี่ยงในการติดเชิ้อ เมื่อไม่สามารถต่อรองให้คู่ใช้ถุงยางอนามัยได้

เราทุกคนมีสิทธิที่จะต้องมีทางเลือกในการคุมกำเนิด

สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ที่กำลังได้รับการพัฒนาบางชนิด จะสามารถ “ออกฤทธิ์สองทาง” คือ ป้องกันการติดเชื้อ และ ป้องกันการตั้งครรภ์

 • ถุงยางอนามัยเป็นเพียงทางเลือกเดียวในการคุมกำเนิดและป้องกันการติดเชื้อเอชวี
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด ป้องกันได้ทั้งการตั้งครรภ์ และ การติดเชื้อ
   

 • การใช้เครื่องมือคุมกำเนิดนั้น จำเป็นต้องใช้ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ หรือ มาในรูปแบบของฮอร์โมน ซึ่งจะต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด เปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการคุมกำเนิด ซึ่งมิใช่แต่เพียงเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนเท่านั้น ไม่ระคายเคือง และไม่ก่อยุ่งยากในขณะที่มีเพศสัมพันธ์
   

 • การพยายามต่อรองให้คู่ใช้ถุงยางต่อรองสำหรับคู่ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยืนยาวนั้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด สามารถใช้ได้ทั้งกับถุงยางอนามัย เครื่องมือคุมกำเนิดประเภทฮอร์โมน สำหรับเป็นแผนสำรองด้านการป้องกัน และป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ และ ยังลดความเสี่ยงในการติดเชิ้อ เมื่อไม่สามารถต่อรองให้คู่ใช้ถุงยางอนามัยได้

เราทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงความพึงพอใจและความรื่นรมย์ทางเพศ

สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) จะช่วยสร้างความรื่นรมย์ทางเพศได้

 • ความกังวลใจในอันที่จะติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถลอทอนความสุขทางเพศได้
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ทำให้คุณสามารถที่จะมีความสุขสมทางเพศโดยไม่ต้องกังวลใจ
   

 • บางคนรู้สึกว่าถุงยางอนามัยลดทอนความสุขสมทางเพศได้
  สารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ทำให้มีสารหล่อลื่นและทำให้เข้าถึงความสุขสมและความรื่นรมย์ทางเพศได้ และสามารถใช้ได้ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และทำให้ไม่เกิดการขัดจังหวะระหว่างการทำกิจกรรมทางเพศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย