เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การสุขาภิบาลและโรคโคเนื้อ

ลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์ป่วย

สัตว์ที่ป่วยจะแสดงอาการ (symptom) ต่าง ๆ ออกมาให้เราเห็นซึ่งอาจจะแสดงออกทางระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบประสาท และความผิดปกติทางผิวหนัง แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงกัน คือ มีไข้ หงอย ซึม เบื่ออาหาร แต่ลักษณะปลีกย่อยของอาการที่แสดงออกเมื่อสัตว์เป็นโรคแต่ละชนิดนั้นจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์ป่วยแบ่งออกได้ดังนี้

1. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจ มีดังต่อไปนี้

 • หายใจขัดหรือหายใจไม่เต็มที่
 • หายใจมีเสียงดัง
 • มีน้ำมูลไหลออกทางจมูก
 • เยื่อจมูกอักเสบ
 • หายใจโดยใช้ช่องท้อง หรือหายใจเฉพาะที่หน้าอก
 • ไอ และจาม

2. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร มีดังต่อไปนี้

 • เบื่ออาหาร ไม่ยอมกินหญ้าและอาหาร
 • กินอาหารมากกว่าปกติแต่ไม่อ้วน อาจเกิดจากพยาธิ
 • กินสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
 • มีน้ำลายไหล
 • ปากเหม็น ปากแห้งผาก
 • ปวดท้อง ท้องร่วง หรือบางครั้งอาจท้องผูก
 • สัตว์บางตัวอาจจะมีการอาเจียน

3. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบขับถ่าย มีดังต่อไปนี้

 • ปัสสาวะขุ่นมีสีเหลืองเข้ม
 • ปัสสาวะไม่ออก หรือกระปริดกระปรอย หรือปัสสาวะไหลไม่หยุด
 • เดินขาแข็ง นอนไม่ลง

4. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท มีดังต่อไปนี้

 • กระวนกระวาย ตัวสั่น ตื่นเต้น บ้าคลั่ง
 • เดินเป็นวงกลม หรือเดินถอยหลัง
 • ลุกยืนและนอนลำบาก ชักกระตุก
 • น้ำลายไหล ตาพองโต ปากสั่น
 • อาการขาแข้งแข็งทื่อ หรืออาจลุกเดินไม่ได้

5. อาการผิดปกติทางผิวหนัง มีดังต่อไปนี้

 • เหงื่อออก อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ
 • ขนร่วงและขาดรุ่งริ่ง ผิวหนังตกสะเก็ด
 • ผิวหนังหยาบแห้ง ขนลุกชัน
 • มีไข้สูง อุณหภูมิของร่างกายผิดไปจากปกติ
 • น้ำเหลืองคั่งที่ปลายเท้าและโคนขา
 • ท้อง หน้าอก หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เหนียง หัวนมเพศเมียเกิดอาการบวม

6. ชีพจรเต้นผิดไปจากสภาพปกติ

ประเภทของโรคสัตว์
วิธีการติดต่อของโรคสัตว์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในสัตว์
หลักในการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์
ลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์ป่วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย