ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติขนมไทย

ขนมที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ

ประเพณีสงกรานต์

งานตรุษสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี คนไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ขนมที่ใช้ทำได้แก่

๑. กาละแม
๒. ข้าวเหนียวแดง

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องอยู่จำวัด ไม่ออกไปค้างแรมที่อื่นเป็นระยะเวลา ๓ เดือน เพราะเป็นฤดูฝน ขนมที่นิยมทำ ได้แก่

๑. ข้าวต้มผัด
๒. แกงบวดต่าง ๆ ได้แก่ แกงบวดฟักทอง แกงบวดมันสำปะหลัง

วันสารทไทย

วันสารทไทยตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ขนมที่ใช้ทำกัน ได้แก่ กระยาสารท

การทำบุญเดือนสาม

เป็นเทศกาลทำบุญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกว่างานบุญข้าวจี่เป็นการจัดอาหารมาถวายพระที่อยู่ ณ สถานที่ของวัดเพื่อปลงอาบัติครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี ขนมที่ใช้งานบุญเดือนสาม ได้แก่

๑. ขนมเทียน
๒. ข้าวต้มผัด
๓. ข้าวจี่

การทำบุญเดือนสิบ

การทำบุญเดือนสิบตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๐ เป็นเทศกาลของภาคใต้ เป็นการทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว ขนมที่ใช้ในการทำทำบุญเดือนสิบ ได้แก่

๑. ขนมลา หมายถึง เสื้อผ้าแพรพัน
๒. ขนมกง หมายถึง เครื่องประดับ
๓. ขนมดีซัน หมายถึง เบี้ยหรือเงินใช้สอย
๔. ขนมพอง หมายถึง แพรล่องข้าม
๕. ขนมสะบ้า หมายถึง สะบ้า

การประกอบขนมหวานไทย
ขนมไทยในพิธีต่างๆ
ขนมที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ
ประเภทของขนมไทย
วัตถุดิบ
เทคนิคในการทำขนม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงขนมไทย
เครื่องมือที่ใช้ทำขนมไทยชนิดต่างๆ
สีจากธรรมชาติที่ใช้ในการทำขนมไทยชนิดต่างๆ
ประโยชน์ของใยอาหารในขนมไทย
วิธีทำและขั้นตอนการทำขนมไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย