สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

ประวัติความเป็นมา

เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นแม่กองในการแปล สามก๊กฉบับภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมในกระบวนหนังสือร้อยแก้วทั้งปวง และมักจะยกมาเป็นตัวอย่างเรียงความที่ดีอยู่ทุกยุคทุกสมัย (กุหลาบ : ๑๒๖)

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีการแปลหนังสือเรื่องสามก๊กโดยการร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายทั้งผู้รู้ภาษาจีน ผู้รู้ภาษาไทยและผู้รู้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน เมื่อหมอบลัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกา ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย ได้พิมพ์เรื่องสามก๊กขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ ได้รับยกย่องอย่างแพร่หลาย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงชำระหนังสือเรื่องนี้ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ และทรงนิพนธ์ตำนานเรื่องสามก๊กเพื่อขยายความและช่วยในการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย