สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

เรื่องย่อ

เรื่องสามก๊กเริ่มจากการปราบโจรโพกผ้าเหลืองในรัชกาลพระเจ้าเลนเต้ บุคคลสำคัญในขณะนั้นต่างแย่งชิงกันเป็นใหญ่ ทำศึกสงครามกันตลอดเวลา แม้แผ่นดินจะมีกษัตริย์ปกครอง แต่อำนาจต่างๆ กลับตกอยู่ในมือหัวหน้าก๊กต่างๆ คือ โจโฉ ซุนกวน และเล่าปี่

โจโฉ เป็นหัวหน้าก๊กชื่อ วุยก๊ก เดิมรับราชการเป็นทหาร เคยรบชนะโจรโพกผ้าเหลืองและอาสาปราบตั๋งโต๊ะ แต่ไม่สำเร็จ เมื่อลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะ โจโฉได้ปราบพวกพ้องของตั๋งโต๊ะ และปราบหัวเมืองต่างๆ มากมาย แต่ไม่สามารถปราบซุนกวนกับเล่าปีได้

ซุนกวนเป็นเจ้าเมืองกังตั๋ง เป็นหัวหน้าก๊กชื่อ ง่อก๊ก ส่วนเล่าปี่เดิมเป็นคนยากจน มีอาชีพทอเสื่อขาย และมีเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น เล่าปี่มีขงเบ้งเป็นที่ปรึกษา และมีกวนอูเตียวหุยเป็นพี่น้องร่วมสาบาน เล่าปี่เป็นหัวหน้าก๊กชื่อ จ๊กก๊ก ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเสฉวน

สามก๊กทำสงครามกันตลอดเวลา นานถึง ๑๑๑ ปี ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ จนกระทั่งสุมาเจียวอุปราชวุยก๊ก ปราบจ๊กก๊กได้ และสุมาเอี๋ยนปราบง่อก๊กได้ สามก๊กจึงรวมเป็นก๊กเดียว (สอางค์ : ๓๑๗-๓๑๘)

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย