สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

เรื่องย่อ

เรื่องสามก๊กเริ่มจากการปราบโจรโพกผ้าเหลืองในรัชกาลพระเจ้าเลนเต้ บุคคลสำคัญในขณะนั้นต่างแย่งชิงกันเป็นใหญ่ ทำศึกสงครามกันตลอดเวลา แม้แผ่นดินจะมีกษัตริย์ปกครอง แต่อำนาจต่างๆ กลับตกอยู่ในมือหัวหน้าก๊กต่างๆ คือ โจโฉ ซุนกวน และเล่าปี่

โจโฉ เป็นหัวหน้าก๊กชื่อ วุยก๊ก เดิมรับราชการเป็นทหาร เคยรบชนะโจรโพกผ้าเหลืองและอาสาปราบตั๋งโต๊ะ แต่ไม่สำเร็จ เมื่อลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะ โจโฉได้ปราบพวกพ้องของตั๋งโต๊ะ และปราบหัวเมืองต่างๆ มากมาย แต่ไม่สามารถปราบซุนกวนกับเล่าปีได้

ซุนกวนเป็นเจ้าเมืองกังตั๋ง เป็นหัวหน้าก๊กชื่อ ง่อก๊ก ส่วนเล่าปี่เดิมเป็นคนยากจน มีอาชีพทอเสื่อขาย และมีเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น เล่าปี่มีขงเบ้งเป็นที่ปรึกษา และมีกวนอูเตียวหุยเป็นพี่น้องร่วมสาบาน เล่าปี่เป็นหัวหน้าก๊กชื่อ จ๊กก๊ก ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเสฉวน

สามก๊กทำสงครามกันตลอดเวลา นานถึง ๑๑๑ ปี ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ จนกระทั่งสุมาเจียวอุปราชวุยก๊ก ปราบจ๊กก๊กได้ และสุมาเอี๋ยนปราบง่อก๊กได้ สามก๊กจึงรวมเป็นก๊กเดียว (สอางค์ : ๓๑๗-๓๑๘)

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์