สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

คุณค่าของกวีนิพนธ์

คุณค่าด้านวรรณศิลป์

การเลือกสรรคำ

  • การใช้ถ้อยคำและประโยคกะทัดรัด ฟังรื่นหูไม่มีศัพท์ยาก การดำเนินเรื่องไม่ยืดเยื้อ ทันใจผู้อ่าน

การใช้กวีโวหาร (ภาพพจน์)

  • โวหารดีที่สุดในกระบวนวรรณคดีร้อยแก้ว บทอุปมาอุปไมยลึกซึ้งคมคายและเห็นข้อเทียบเคียงได้ชัดเจน บทพรรณนาแจ่มชัดทุกตอน

คุณค่าด้านเนื้อหา

  • ให้ความรู้ล้ำลึกในศาสตร์ต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ตลอดจนการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
  • สามก๊กไม่ได้แฝงอิทธิปาฏิหาริย์เกินความสามารถของสามัญชน จึงทำให้ผู้อ่านได้เห็นชีวิตของตัวละครทั้งหมดในลักษณะของคนจริงๆ ความรู้ ความคิดและสติปัญญาที่ได้จากการอ่านจึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้อ่าน (สมพันธ์ : ๘๔)

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย