สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น

๑) ลีลาคำประพันธ์ สำนวนสามก๊กมีแบบเฉพาะ ผู้อ่านมักจำสำนวนได้ ที่แปลกไปจากนิยายอื่นคือ ไม่มีเครื่องหมายคำพูดกำกับคำสนทนา นักประพันธ์ยุคหลังพยายามเลียนแบบ เช่น ยาขอบเขียน “ผู้ชนะสิบทิศ” ลพบุรี เขียน “จมื่นด้งนคร” อุษา เข็มเพชร เขียน “ขุนทวน”

๒) สำนวนโวหาร เพราะความคมคายและกะทัดรัดจึงมีผู้นิยมเลียนแบบกันมาก นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการเขียนสำนวนร้อยแก้ว

๓) เนื้อเรื่อง ปรากฏว่านิทานในยุคหลังมีอิทธิพลของสามก๊กแทรกอยู่ทั่วไป เช่น สุนทรภู่แต่งพระอภัยมณีตอนนางระเวงเผาทัพ คล้ายตอนโจโฉแตกทัพเรือ ตอนฤๅษีห้ามสุดสาครถอดเสื้อหนังเสือ ก็คล้ายกับกวนอูไม่ยอมถอดเสื้อตัวเก่า และตอนสุวรรณมาลีถูกอาวุธก็ใช้วิธีผ่าตัด เหมือนตอนกวนอูถูกเกาทัณฑ์

๔) การสวมลักษณะตัวละคร ตัวละครเด่นๆ ในสามก๊ก เช่น เล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู ล้วนมีลักษณะความดีเฉพาะตัวต่างๆ กัน ตัวเอกในนิทานไทยสมัยต่อมาได้รับอิทธิพลจากบุคลิกภาพของตัวละครเหล่านั้น เห็นได้โดยทั่วไป เช่น พระอภัยมณีมีลักษณะคล้ายเล่าปี่ ใจอ่อน มักสงสารศัตรู นางวารี วาจาคมคายเหมือนขงเบ้ง อุศเรนตายด้วยอาการคล้ายจิวยี่ นอกจากนี้ตัวละครในเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบ อาจเทียบเคียงได้กับตัวละครหลายตัวในสามก๊ก

๕) การเกิดวรรณคดียุคหลัง สามก๊กเป็นจุดตั้งต้นให้มีการถ่ายทอดพงศาวดารจีนเป็นภาษาไทยอีกมาก ทำให้วงวรรณกรรมไทยมีปริมาณหนังสือมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสามก๊กสำนวนต่างๆ เกิดขึ้นอีกมาก ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น สามก๊กฉบับวณิพก (ยาขอบ) เบ้งเฮก โจโฉนายกตลอดกาล (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช) อินไซด์สามก๊ก (อ.ร.ด.) สามก๊กฉบับร้านกาแฟ (นายหนหวย) สามก๊กฉบับพิศวาส (สุทธิพล นิติวัฒนา) เป็นร้อยกรองก็มี เช่น งานของขุนวิจิตรมาตรา เป็นต้น (สมพันธุ์ : ๘๔-๘๕)

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์