ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ไวรัส

(Virus)

ประโยชน์ของไวรัส

1. สามารถผลิตวัคซีนหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิต
2. สามารถใช้เป็นพาหนะในการนำ DNA แปลกปลอมเข้าเพิ่มจำนวนยังแบคทีเรียตัวที่ใช้กันมากในงานพันธุวิศวกรรม
3. สามารถควบคุมหรือต้านทานการก่อโรคโดยใช้ไวรัสพืชหลายชนิด เช่น มะละกอ ยาสูบ พริก โดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

ไวรอยด์ (viroid)

โครงสร้างประกอบด้วยกรดนิวคลิอิก ชนิด RNA ที่ขดเป็นวงแหวนสายเดี่ยวหรือเป็นเส้นตรงสายเดี่ยว อาจไม่มีหรือมีโปรตีนประกอบเพียงเล็กน้อย ไวรอยด์มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งก่อโรค (infectious agent) ในพืชที่มีขนาดเล็กที่สุด

ไวรอยด์ก่อโรคในพืชหลายชนิด เช่น โรค potato spindle tuber (ต้นมันฝรั่ง) โรค citrus exocortis (ต้นส้ม) Chrysanthemum stunt (เบญจมาศ) และ Cucumber pale fruit (แตงกวา) อย่างไรก็ตามกลไกในการทำให้เกิดโรคของไวรอยด์ยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าไวรอยด์น่าจะเป็นตัวขัดขวางกระบวนการควบคุมยีน (gene regulation) ของเซลล์เจ้าบ้าน

พริออน (Prion)

สิ่งก่อโรคที่เล็กกว่าไวรัสถูกค้นพบในช่วงทศวรรษ 1960s สิ่งที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างการมีและการไม่มีชีวิต สิ่งที่สามารถอยู่รอด (Survive) และบางครั้งเพิ่มจำนวนได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น สามารถอยู่ในฟอร์มาลิน (ซึ่งทำลายไวรัสได้) ได้นานกว่า 2 ปี ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) ซึ่งสามารถทำลายสารพันธุกรรมได้นานถึง 45 นาที

สิ่งที่ถูกค้นพบนี้ถูกวิเคราะห์ชัดเจนขึ้นในปี 1982 ว่ามันคือโปรตีนที่ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนราว 250 หน่วย และนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า พริออน (Prion) โครงสร้างปกติจะไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนโครงสร้าง พบว่าจะเป็นแม่แบบและชักนำให้โปรตีนที่ “ปกติ” เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างที่ผิดปกติได้ พริออนจึงสามารถเพิ่มจำนวนโดยที่ไม่ต้องพึ่งยีน และมีความสามารถในการก่อโรคได้ทันที

โรคที่เกิดจากพริออน ได้แก่ Kuru disease และโรค Creutzfeldt Jacob disease (CJD) ในคน และ scrapio ในแกะ และโรควัวบ้า (mad cow disease หรือ Bovine spongiform encephalopathy (BSE) ซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อสมองและระบบประสาท เนื่องจากโครงสร้างปกติของพริออนสามารถพบได้ทั่วไปที่ผิวเซลล์ (cell surface) รวมทั้งที่เซลล์ประสาทในสมองด้วย ดังนั้นหากมีโครงสร้างผิดปกติของพริออนเข้าไปเหนี่ยวนำจะทำให้กลายเป็นโครงสร้างผิดปกติจำนวนมากซึ่งสามารถตรวจสอบการหายไปของโครงสร้างปกติด้วยการใช้ NMR (Nuclear Magnetic Resonance)

ลักษณะทั่วไปของไวรัส
ส่วนประกอบของไวรัส
รูปร่างและขนาดของไวรัส
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส
การเพิ่มจำนวนของไวรัส
วงชีวิตของไวรัส
ประโยชน์ของไวรัส

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์