ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ไวรัส

(Virus)

ประโยชน์ของไวรัส

1. สามารถผลิตวัคซีนหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิต
2. สามารถใช้เป็นพาหนะในการนำ DNA แปลกปลอมเข้าเพิ่มจำนวนยังแบคทีเรียตัวที่ใช้กันมากในงานพันธุวิศวกรรม
3. สามารถควบคุมหรือต้านทานการก่อโรคโดยใช้ไวรัสพืชหลายชนิด เช่น มะละกอ ยาสูบ พริก โดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

ไวรอยด์ (viroid)

โครงสร้างประกอบด้วยกรดนิวคลิอิก ชนิด RNA ที่ขดเป็นวงแหวนสายเดี่ยวหรือเป็นเส้นตรงสายเดี่ยว อาจไม่มีหรือมีโปรตีนประกอบเพียงเล็กน้อย ไวรอยด์มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งก่อโรค (infectious agent) ในพืชที่มีขนาดเล็กที่สุด

ไวรอยด์ก่อโรคในพืชหลายชนิด เช่น โรค potato spindle tuber (ต้นมันฝรั่ง) โรค citrus exocortis (ต้นส้ม) Chrysanthemum stunt (เบญจมาศ) และ Cucumber pale fruit (แตงกวา) อย่างไรก็ตามกลไกในการทำให้เกิดโรคของไวรอยด์ยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าไวรอยด์น่าจะเป็นตัวขัดขวางกระบวนการควบคุมยีน (gene regulation) ของเซลล์เจ้าบ้าน

พริออน (Prion)

สิ่งก่อโรคที่เล็กกว่าไวรัสถูกค้นพบในช่วงทศวรรษ 1960s สิ่งที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างการมีและการไม่มีชีวิต สิ่งที่สามารถอยู่รอด (Survive) และบางครั้งเพิ่มจำนวนได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น สามารถอยู่ในฟอร์มาลิน (ซึ่งทำลายไวรัสได้) ได้นานกว่า 2 ปี ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) ซึ่งสามารถทำลายสารพันธุกรรมได้นานถึง 45 นาที

สิ่งที่ถูกค้นพบนี้ถูกวิเคราะห์ชัดเจนขึ้นในปี 1982 ว่ามันคือโปรตีนที่ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนราว 250 หน่วย และนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า พริออน (Prion) โครงสร้างปกติจะไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนโครงสร้าง พบว่าจะเป็นแม่แบบและชักนำให้โปรตีนที่ “ปกติ” เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างที่ผิดปกติได้ พริออนจึงสามารถเพิ่มจำนวนโดยที่ไม่ต้องพึ่งยีน และมีความสามารถในการก่อโรคได้ทันที

โรคที่เกิดจากพริออน ได้แก่ Kuru disease และโรค Creutzfeldt Jacob disease (CJD) ในคน และ scrapio ในแกะ และโรควัวบ้า (mad cow disease หรือ Bovine spongiform encephalopathy (BSE) ซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อสมองและระบบประสาท เนื่องจากโครงสร้างปกติของพริออนสามารถพบได้ทั่วไปที่ผิวเซลล์ (cell surface) รวมทั้งที่เซลล์ประสาทในสมองด้วย ดังนั้นหากมีโครงสร้างผิดปกติของพริออนเข้าไปเหนี่ยวนำจะทำให้กลายเป็นโครงสร้างผิดปกติจำนวนมากซึ่งสามารถตรวจสอบการหายไปของโครงสร้างปกติด้วยการใช้ NMR (Nuclear Magnetic Resonance)

ลักษณะทั่วไปของไวรัส
ส่วนประกอบของไวรัส
รูปร่างและขนาดของไวรัส
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส
การเพิ่มจำนวนของไวรัส
วงชีวิตของไวรัส
ประโยชน์ของไวรัส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย