ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ปลูกต้นไม้ทิศไหนดี

การปลูกต้นไม้ตามทิศ เป็นความเชื่อที่ถือว่าเป็นสิริมงคล เป็นเรื่องที่ดีมีคุณค่า และเป็นเหตุเป็นผลในวิถีชีวิต

การปลูกต้นไม้ตามทิศมีดังนี้

1. ทิศเหนือ (อุดร) มี 3 ชนิด คือ
- มะเดื่ออุทุมพร : ปลูกแล้วเชื่อว่าทำให้เกิดความเจริญ
- ส้มป่อย : การปลูกส้มป่อยเชื่อว่าจะช่วยปลดปล่อยทุกข์โศกโรคภัย
- ส้มซ่า : ปลูกโดยใช้เมล็ดหรือตอนกิ่ง เชื่อว่าแก้เคล็ดให้บุตรหลานมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วเมือง

2. ทิศตะวันออก (บูรพา) มี 2 ชนิด คือ
- ไผ่สีสุก : ขยายพันธุ์ด้วยหน่อ ปลูกแล้วทำให้เกิดความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขกายสบายใจในทุกสิ่งทุกอย่าง
- มะพร้าว : ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าการเจ็บไข้จะไม่มีแลจะอยู่เย็นเป็นสุข

3. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มี 3 ชนิด คือ
- ทุเรียน : ขยายพันธุ์โดยตอนกิ่ง เชื่อว่าปลูกแล้วคนในบ้านจะคงแก่เรียน
- ไผ่รวก : แพร่พันธุ์ด้วยหน่อซึ่งจะแทงออกมาจากโคนต้น เชื่อว่าทำให้มีความสุขความเจริญ
- มะตูม : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง การปลูกทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดกำลังใจ เกิดความมานะพยายามต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต

4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) มี 4 ชนิด คือ
- กระถิน : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เชื่อว่าป้องกันเสนียดจัญไรสิ่งเลวร้ายได้
- ยอบ้าน : ควรปลูกในฤดูฝน โดยหว่านเมล็ดแล้วปล่อยให้งอกเอง หรือรดน้ำเป็นครั้งคราวจะงอกเร็วขึ้น เมื่อต้นกล้าโตพอควรและขึ้นหนาแน่นก็แยกไปปลูกที่อื่นได้ เชื่อว่าจะได้รับการสรรเสริญเยินยอ ยกยอปอปั้นในสิ่งที่ดีงาม
- ยอป่า : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือการปักชำกล้า เชื่อว่าป้องกันจัญไรและมีผู้สรรเสริญเยินยอ
- สารภี : ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ด เชื่อว่าป้องกันเสนียดจัญไร สิ่งมีพิษสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย

5. ทิศตะวันตก (ประจิม) มี 5 ชนิด คือ
- กุ่มน้ำ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีฐานะ อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอบอุ่นดังชื่อของต้นไม้
- กุ่มบก : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำและการตอนกิ่ง เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีฐานะมีเงิน อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอบอุ่นในหมู่เครือญาติ
- พุทรา : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง มักปลูกคู่กับต้นมะยม ปลูกแล้วผู้คนจะได้นิยมไม่สร่าง
- มะขาม : การขยายพันธุ์ใช้การเพาะเมล็ด ทาบกิ่ง ติดตาและต่อกิ่ง เชื่อว่าป้องกันความถ่อย ถ้อยความและผีร้ายมิให้มากล้ำกราย และทำให้มีแต่คนเกรงขามยำเกรง
- มะยม : ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าป้องกันความถ่อย ถ้อยความและผีร้ายมิให้มากล้ำกราย ปลูกแล้วผู้คนจะได้นิยมเหมือนมีนะเมตตามหานิยม

6.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) มี 3 ชนิด คือ
- มะกรูด : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าจะทำให้เป็นคนช่างเจรจา
- มะนาว : เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านอยู่ดีมีสุขทั่วหน้า
- มะพูด : ขยายพันธุ์โดยการปักชำ เชื่อว่าปลูกแล้วทำให้มีความมานะบากบั่น ช่างพูดช่างเจรจา

7. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) มี 4 ชนิด คือ
- ขนุน : ปลูกโดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าจะหนุนเนื่องบุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุนและอุดหนุนจุนเจือ
- ชัยพฤกษ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา
- พิกุล : ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง เชื่อว่าสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆ นานา
- สะเดา : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าป้องกันภูตผีปีศาจมารบกวน ป้องกันโรคร้ายต่างๆ

8. ทิศใต้ (ทักษิณ) มี 4 ชนิด คือ
- ตะโกนา, ตะโกสวน : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าจะทำให้มุมานะ อดทนต่อสิ่งต่างๆ
- มะพลับ : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น
- มะม่วง : การขยายพันธุ์ทำได้โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง เชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย