ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คณะสงฆ์อนัมนิกาย
(พระญวน)

สมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรของคณะสงฆ์อานัมนิกาย

  • พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ เจ้าคณะใหญ่
  • พระครูคณานัมวุฒิจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่
  • พระครูบริหารอนัมพรต ผู้ช่วยรองเจ้าคณะใหญ่
  • องสรภาณมธุรส ปลัดขวา
  • องสุตบทบวร ปลัดซ้าย
  • องสรพจนสุนทร รองปลัดขวา
  • องพจนกรโกศล รองปลัดซ้าย
  • องอนนตสรภัญ ผู้ช่วยปลัดขวา
  • องอนนตสรนาท ผู้ช่วยปลัดซ้าย

วัดญวนในไทย
พระญวนในประเทศไทย
พัดยศพระสงฆ์อนัมนิกาย
เครื่องยศที่พระราชทานพระสงฆ์อนัมนิกาย
สมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรของคณะสงฆ์อานัมนิกาย
การปกครองคณะสงฆ์อนัมนิกายของไทย
ตราประจำตำแหน่ง

ที่มา : หอมรดกไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย