สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส

สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

       ผู้ซึ่งเสียชีวิตไปในการรบ เรียกร้องการปรับปรุงเส้นเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศสครั้งนั้น ได้ถูกจารึกไว้ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันจัดสร้างขึ้นที่พระนคร ตรงต้นทางหลวงประชาธิปัตย์ (ถนนพหลโยธิน) ตอนถนนพญาไท ร่วมถนนราชวิถี โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 และได้ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 บรรดาผู้กล้าหาญของชาติจำนวนทั้งสิ้น 160 คน เป็นทหารบก 94 นาย ทหารเรือ 41 นาย ทหารอากาศ 13 นาย และตำรวจสนาม 12 นาย ได้จารึกชื่อไว้ ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้ในครั้งนั้น

 

การเสียดินแดนเมื่อ ร.ศ. 112
ฝรั่งเศสเสนอทำกติกาสัญญาไม่รุกรานกับประเทศไทย
ฝรั่งเศสทำสัญญาให้ญี่ปุ่นยึดอินโดจีนเป็นฐานทัพ
การเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืน
กองทัพไทยเคลื่อนกำลังเข้ายึดดินแดน
การรับมอบดินแดนคืน
การปักปันดินแดน
สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
การรบที่เกาะช้าง
การต่อสู้ระหว่าง ร.ล.ธนบุรี กับเรือข้าศึก 4 ลำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย