ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศไทยในอดีต

ตุลาคม

 • 1 ตุลาคม 2411
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ด้วยพระโรคไข้จับสั่น หลังจากเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ พระชนมายุ 64 พรรษา ดำรงอยู่ในราชสมบัติ 18 ปี
 • 1 ตุลาคม 2411
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติ ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น กรมขุนพินิจประชานาถ
 • 1 ตุลาคม 2436
  มหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา (ฝ่ายธรรมยุติ) นับเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศสยาม เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรกโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงริเริ่มและรวบรวมทุนสร้างขึ้น ด้วยรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนก มหามกุฎราชวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู โดยมีพระประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และอบรมสั่งสอนเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 • 1 ตุลาคม 2454
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดกองลูกเสือ เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ เพื่อเป็นสมาชิกกองเสือป่า เมื่อเจริญวัยขึ้น
 • 1 ตุลาคม 2460
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยแทนธงช้าง ร. 6 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ แสดงความหมายไว้ว่า
  ขอรำรำพรรณบรรยาย ความคิดเครื่องหมาย แห่งสีทั้งสามงามถนัด
  ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย
  แดงคือโลหิตเราไซร้ ซึ่งย่อมสละได้ เพื่อรักษาชาติศาสนา
  น้ำเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธโปรดเป็นของส่วนองค์
  จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ จึงเป็นสีธง ที่รักแห่งเราชาวไทย
  ทหารอวตารนำไป ยงยุทธวิชัย วิชิตก็ชูเกียรติสยาม
 • 3 ตุลาคม 2411
  ไทยโดย พระสยาม ฯ ลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรี ระหว่างไทย กับ อิตาลี
 • 3 ตุลาคม 2436
  ฝรั่งเศสเข้ายึดครองแคว้นลาวอันเป็นดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงของไทย
 • 3 ตุลาคม 2436
  ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นดินแดนประเทศลาวทั้งหมด และดินแดนด้านตะวันออกของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นดินแดนอาณาจักรล้านช้างเป็นพื้นที่ 143,000 ตร.กม. ให้แก่ฝรั่งเศส
 • 4 ตุลาคม 2313
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
 • 4 ตุลาคม 2449
  แบงค์สยามกัมมาจล เปิดดำเนินงานโดยคนไทยครั้งแรก
 • 5 ตุลาคม 2481
  วันขึ้นระวางประจำการ ร.ล.ปัตตานี ร.ล.สุราษฎร์ ร.ล.จันทบุรี ร.ล.ระยอง ร.ล.ชุมพร ร.ล.สงขลา ร.ล.บางระจัน ร.ล.หนองสาหร่าย ซึ่งต่อจากประเทศอิตาลี และ ร.ล.ธนบุรี ซึ่งต่อจากประเทศญี่ปุ่น
 • 6 ตุลาคม 2246
  พระเพทราชา เสด็จสวรรคต
 • 6 ตุลาคม 2502
  กัมพูชายื่นฟ้องต่อศาลโลก เรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหาร ในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษของไทย
 • 7 ตุลาคม 2463
  ร.ล.พระร่วง เรือพิฆาตลำแรกและลำเดียว ที่ประชาชนเรี่ยไรเงินซื้อ เดินทางมาถึงประเทศไทย เรือลำนี้เดิมชื่อ เรเดียนท์ สร้างที่บริษัทธอร์นิครอฟท์ เมืองเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ อังกฤษเคยใช้รบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ต่อมาประเทศไทยได้ซื้อมา เป็นเงินสองแสนปอนด์ โดยพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือลำนี้จากประเทศอังกฤษ มายังประเทศไทย
 • 7 ตุลาคม 2503
  ตั้งค่ายธนะรัชต์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การทหารราบ กองพลทหารราบที่ 15 อยู่ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 8 ตุลาคม 2388
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัว คณะมิชชันนารีอเมริกัน สามารถหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยได้เองเป็นครั้งแรก
 • 8 ตลาคม 2483
  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 3,000 คน เดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส
 • 9 ตุลาคม 2199
  สมเด็จพระนารายณ์ ฯ ปราบดาภิเษก เสวยราชสมบัติ
 • 9 ตุลาคม 2463
  ประชาชนชาวไทยน้อมเกล้า ฯ ถวาย ร.ล.พระร่วง แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งราชกิจวินิตฉัย
 • 9 ตุลาคม 2527
  ตั้งค่ายรัตนพล เป็นที่ตั้งของกองพันที่ 5 กรมทหารราบที่ 5 อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • 11 ตุลาคม 2394
  ร้อยเอกอิมเปย์ (Impey) นายทหารนอกราชการของกองทัพอังกฤษประจำอินเดีย เดินทางมาจากเมืองเมาะลำเลิง เข้ารับราชการเป็นครูฝึกทหารวังหลวง และฝึกทหารในกรมอาสาลาวและเขมร
 • 11 ตุลาคม 2476
  กำลังทหารบกหัวเมือง ภายใต้การนำของนายพลเอก พระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ได้ยกกำลังจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอยุธยาเข้ามายึดพระนคร เพื่อทำการปราบปรามพวกรัฐบาลที่มีความคิดในทางคอมมิวนิสต์
 • 11 ตุลาคม 2483
  ไทยได้รับคำปฏิเสธเป็นทางการ จากรัฐบาลวีซีของฝรั่งเศส ในการที่ไทยขอดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืน โดยให้ถือลำน้ำโขงเป็นพรมแดน
 • 12 ตุลาคม 2435
  วันเปิดทำการสอนของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งในบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตึกสายสวลีสัณฐาคาร วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กุลบุตรกุลธิดา ได้รับความรู้มีการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้พัฒนาโดยลำดับ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครูพระนคร ในวันที่ 6 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้วิทยาลัยครูพระนครใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ ในปี 2535 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการจัดตั้งสถาบัน
 • 14 ตุลาคม 2462
  ตั้งค่ายจักรพงษ์ เป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 • 15 ตุลาคม 2475
  ตั้งกองพันนาวิกโยธินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของกองชุมพลทหารเรือ
 • 18 ตุลาคม 2228
  เชอวาเลีย เดอโชมองต์ ถวายพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
 • 18 ตุลาคม 2347
  วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฏ ฯ ทรงเป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ
  วันที่ 2 เมษายน 2394 พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงความรอบรู้ ความเป็นไปทางวิชาการ ทั้งทางโลกและทางพุทธศาสตร์ ทรงรอบรู้ทั้งในทางการเมือง ศาสนาวิทยาศาสตร์ โหราศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ทรงเชี่ยวชาญทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษามคธ และบาลี
 • 20 ตุลาคม 2462
  วันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ พระราชสมภพ 1 ม.ค. 2406
 • 20 ตุลาคม 2483
  พลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศมติของชาติไทย ทางวิทยุกระจายเสียง มีใจความว่า ชาติไทยต้องการปรับปรุงเส้นเขตแดน กับอินโดจีนฝรั่งเศสให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม ให้เป็นผลสำเร็จโดยไม่ยอมถอยหลัง
 • 21 ตุลาคม 2443
  วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 22 ตุลาคม 2401
  โรงสีข้าวแห่งแรกของไทยเปิดทำการ ต่อมาเมื่อ 10 ธันวาคม 2409 เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธารา ได้ซื้อโรงสีจากบริษัทสก๊อตแอนด์กำปะนี นับเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งโรงสีไฟในไทย
 • 22 ตุลาคม 2493
  รัฐบาลไทยได้ส่งทหารไทย ไปปฏิบัติการรบร่วมกับสหประชาชาติ ในสมรภูมิเกาหลี กำลังทางบกเดินทางไปกับเรือสินค้าเดนมาร์กชื่อ เฮอร์ตาเมอร์สก์ นายแพทย์และอาสากาชาดเดินทางไปกับเรือหลวงสีชัง เรือหลวงประแส และเรือหลวงบางประกง เรือทั้ง 3 ลำนี้ ทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกัน
 • 22 ตุลาคม 2499
  วันทรงผนวช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • 23 ตุลาคม 2453
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะ (ไตพิการ) รวมพระชนมายุ 57 พรรษา ทางราชการกำหนดให้วันนี้เป็นวันปิยมหาราช และหยุด 1 วัน ส่วนราชการและประชาชนจะนำพวงมาลา ไปถวายบังคมสักการะที่พระบรมรูปทรงม้า เป็นประจำทุกปี
 • 23 ตุลาคม 2453
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชย์ เมื่อพระชนมายุได้ 31 พรรษา
 • 25 ตุลาคม 2409
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือจนถึงเมืองพิษณุโลก โดยเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช เพื่อประกอบพิธีสมโภชพระพุทธชินราช
 • 25 ตุลาคม 2486
  ญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟสายพม่า (สายมรณะ) เสร็จ มีระยะทางยาว 302 กิโลเมตร มี 37 สถานี ไทยซื้อกลับมาเป็นของไทยจากอังกฤษ เป็นเงิน 50 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2490
 • 25 ตุลาคม 2515
  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการให้กองทัพเรือจัดเรือ และเครื่องบินทหารเรือทำการลาดตะเวณบริเวณภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง จังหวัดนราธิวาส เพื่อสะกัดกั้นการแทรกซึมทางทะเล กองทัพเรือจึงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ (นปต.) ขึ้น
 • 26 ตุลาคม 2428
  พ.อ.พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ผู้บังคับการกรม ทหารรักษาพระราชวัง เป็นแม่ทัพ กองทัพฝ่ายใต้ ไปปราบพวกฮ่อที่ทุ่งเชียงคำ โดยตั้งกองบัญชาการที่เมืองหนองคาย
 • 27 ตุลาคม 2524
  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น ทะเบียน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโบราณสถานแห่งชาติ มีพื้นที่เขตโบราณสถาน 31 ไร่ 1 งาน 62.5 ตารางวา
 • 30 ตุลาคม 2369
  คุณหญิงโม ภริยาปลัด เมืองนครราชสีมา ใช้อุบายทำร้ายฆ่าฟันทหารของพวก เจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์ ล้มตายเป็นจำนวนมาก ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จนเจ้าอนุวงศ์ต้องล่าถอยกลับไป ความดีความชอบในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี
 • 30 ตุลาคม 2491
  เกิดกบฎแบ่งแยกดินแดน มีผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีผู้หนึ่ง ได้ชักชวนชายฉกรรจ์จำนวนหนึ่ง ไปรับการศึกษาวิชาทหารที่คุนมิง ประเทศจีน แล้วกลับมาทำการยุยงประชาชนภาคอีสาน ให้แยกดินแดนภาคอีสานให้เป็นรัฐอิสสระจากราชอาณาจักรไทย

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม