ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงเกาะสีชัง

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เวส สุนทรจามร

ฉันมาเห็นสถานลานตา งามเหมือนเกาะฟ้าสมญาสีชัง
ลอยอยู่หว่างกลางน้ำลำพัง มีฝั่งหาดทรายแลลาน
เหลียวทางไหนสดใสวิญญา แลสูงหนักหนาประภาคาร
ยวนยั่วใจอย่างเหลือประมาณ สำราญสถานที่งาม
เพริดแพร้ว เห็นหาดแก้ววับวาม สมนาม เหมือนดังแก้วแสนเพลิน
ณ แห่งนี้เห็นศรีราชา ภูผาดูสูงสง่าเหลือเกิน
คลื่นลมเสียงดังได้ฟังแล้วเพลิน ดุจคำเชื้อเชิญเรียกดัง
สวยงามแท้แลแล้วชื่นฉ่ำ ชมแล้วชมซ้ำถึงนามสีชัง
งามเด่นดีมีแหลมท่าวัง ดูช่างชื่นชมยวนใจ
สายลมพริ้วอยู่ทุกนาที แห่งนี้จะเห็นเจดีย์วิไล
มียอดแซมดูแหลมแทงใจ พิศไปสดใสน่าชม
เสียงคลื่น ซัดฝั่งครืนครื้นโครม
เสียงลม เสียงกล่อมกลมเสียงดัง
เห็นเกาะนี้สดสีงามตา สุดที่จะหามาเทียบให้ฟัง
โอ้ใครหนอใครให้นามสีชัง ไม่ชังเหมือนดังชื่อเลย

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย