ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงห้วงน้ำลึก

สายน้ำหลั่งไหลน้ำใจบุคคล ไหลเชี่ยวเลี้ยววน โธ่น้ำใจคนลึกซึ้ง
ลำห้วยเหวธารถ้ำคลองหนองบึง ทะเลลึกไม่ได้กึ่ง ลึกซึ้งไม่ถึงน้ำใจ
น้ำลึกหยั่งได้น้ำใจยากจริง ลึกต่ำไหลดิ่ง ยิ่งกว่ากระแสน้ำไหล
อยากจะรู้ดูน้ำใจ เหตุไฉนลึกยิ่งกว่า แม่คงคาวารี
ผู้ที่มีความรักหวัง คู่ครองจะต้องระวัง ระไวใคร่ครวญให้ดี
อุบายเล่ห์กลคนนี้ มากมายหลากหลายวิธี มิดีและชั่วทั่วไป
ควรนึกตรึกตรอง แล้วมองให้นาน น้ำใจต้องอ่าน ควรประมาณกาลไกล
อย่าเมารักมักตามใจ ตรวจนิสัยให้แน่นอน ก่อนตกลงปลงใจ

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย