ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงหวานรัก

ยามรักกันทุกวันรื่นรมย์ พรทิพย์พรมแสนเย็นชื่นใจ
ความหวานตาลต้นไหน หวานเพียงไรยังหวานเพียงกลืน
ลองรักดูคงรู้ดี ความหวานมีเกินหวานอื่น
คนรักกันคอยวันคอยคืน หวังครองร่วมพื้นผืนห้องวิมาน
ยามชิดชมสมดังอุรา เพียงหวานตาหวานพาชื่นบาน
ยังหวานคำยิ่งนำสำราญ หวานใดปานเปรียบหวานยามได้ชม
หวานเพียงใดจงใฝ่ตรอง รักลวงลองแล้วคงหมองใจตรม
ยามรักลอยล่องไปดังลม หวานคงกลับขมระทมไม่คลาย

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย