ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงอย่าปันใจให้กับฉัน

อย่าปันใจให้กับฉัน เมตตาฉันแล้วจงรักฉันให้หมดใจ
ต้องการฉันมั่นเพียงไหน หากจริงใจมิควรรักใครนอกจากฉัน
อย่าปันใจให้เป็นสอง อกคงหมองแม้คุณหวังปองใครร่วมกัน
อย่าพึงหวังว่าตัวฉัน จะใฝ่ฝันหลงยอมสัมพันธ์ด้วยแน่นอน
ฉันทนงในศักดิ์ตน มันฝังกมลไม่ถ่ายถอน
ดังหงส์คงความสังวรณ์ ไม่หลงรังนอนร่วมหมอนเคียงใคร
อย่าปันใจให้กับฉัน เมตตาฉันแล้วจงรักฉันให้หมดใจ
หากคุณนั้นแบ่งปันไว้ ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย