ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงอ้อมอกแม่

คำใดไม่ซึ้งตรึงใจเหมือนแม่ อันพระคุณปกแผ่ มีแก่ลูกน้อยกลอยใจ
อกแม่เคยโอบอ้อมเห่กล่อมละมุนละไม ยุงเอ๋ยเคยกินริ้นไต แม่เฝ้าแกว่งไกวลูกให้นิทรา

มองไปใจหายไม่วายแสนเศร้า ครวญถึงความแต่เก่า ใจเศร้าขาดแม่แลหา
ดั่งนกน้อยคอยเหยื่อแม่เผื่อด้วยใจเมตตา นกน้อยคอยแม่ไม่มา โอ้ว่าแม่จ๋าแม่อยู่แห่งใด

ยามใดหมองหม่นขาดคนเหลียวแล เคยเห็นแต่แม่ที่อยู่ใกล้ น้ำตาลูกไหลแม่ซับน้ำตาให้ด้วยใจรักเวทนา

อ้อมตักแม่เอ๋ยแม่เคยซับรับน้ำตา พระคุณยิ่งพสุธา สิ้นแม่ แลหาเปลี่ยวใจ

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย