ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงกำศรวลรัก

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง สริ ยงยุทธ

เมื่อคร่ำคราญ หวลคิดถึงคู่ ไม่ชื่นชูยามรักไกล
โอ้ยอดชู้.. อยู่หนไหน จากกันไปแล้วไม่มา
โน่นดวงดาววับวาวพราวเกลื่อน แต่ดวงเดือนเลือนลับตา
ก่อนเคยเห็น.. เด่นบนฟ้า เหตุใดหนาฟ้ามืดไป
เดือนเอ๋ยจากเลยลาไปก็ไกลนัก ฉันใคร่เอ่ยรักฝากไว้
ขอเดือนโปรดจำน้ำคำแล้วนำไป แต่เดือนเลือนไกลหม่นหมอง
โอ้อาวรณ์ร้อนใจไกลคู่ อยากชื่นชูไม่สมปอง
ยอดชีวิต.. จิตร่ำร้อง เมื่อเราสองต้องไกลกัน
ก่อนจากกันทุกวันเคยปลื้ม ไม่เลือนลืมเลยสักวัน
สั่งกระซิบ.. เมื่อคืนนั้น ว่าเธอฉันรักมั่นใจ
หริ่งเรไรร้องฟังดังก้อง ได้แต่มองตามเสียงไป
ดั่งคำรัก.. ฝากกันไว้ โอ้อยู่ไหนใยไม่มา
ดึกแล้วแว่วเสียงเรไรให้สอดคล้อง เหมือนเธอกู่ร้องเรียกหา
เสียงช่างกล่อมใจเหมือนใครร้องเรียกมา ยิ่งฟังยิ่งพาให้หวล
ห่างแต่ตัวหัวใจยังใกล้ โอ้ดวงใจคอยร้องครวญ
โอ้ยอกรัก..โศกกำศรวล เฝ้าแต่หวลครวญคำนึง

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม