ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงขวัญใจคนจน

ดวงใจของคนจนจนเช่นฉัน ช่างงามโสภาผ่องพรรณ ทำไมใจฉันจึงฝันถึงเธอ

ยามนิทราแนบหมอนฉันนอนละเมอ ติดตามเรียกนามของเธอ ตื่นเพ้อว่าเธอแอบอิง

ดวงใจฉันเอยเพียงเคยพูดกัน โซ่ทองคล้องใจผูกพัน เป็นจอมใจขวัญจนฉันรักจริง

ดังสำเนียงกระซิบน้ำทิพย์แม่ปิง หลั่งไหลจากใจยอดหญิง เป็นมิ่งขวัญใจคนจน

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยพับหลับไหล ฝันถึงจอมใจฉันสุขในกมล
สร้างสรรค์สวรรค์ประสาจน วิมานรักเรามีสองคน เป็นความสุขล้นฉันมีจอมใจ
ดวงใจฉันมีเทวีสวรรค์ ยากจนก้มหน้า ฝ่าฟันพาดวงใจฉันลอยฝันแสนไกล
มีรักเดียวเหนี่ยวโน้มประโลมหัวใจ เทิดทูนบูชารักไว้ขอให้รักนิรันดร (ซ้ำ *)

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย