ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงข้องจิต

คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ทำนอง อ.ป.ส.

รักเอยรักเคยชื่นเชยชูใจ บัดนี้รักห่างร้างไกลให้คะนึง
รักเป็นอย่างไรใฝ่ถึง ข้ายังคะนึงข้องจิตไม่วาย
รักแรมร้างราจะพาใจนาง ชื่นชืดจืดจางห่วงนางไม่หาย
ทิ้งให้ครวญคิดข้องจิตเศร้าอยู่ไม่วาย รักแรมไกลไม่เคยสบายสักวัน
ฟังถ้อยคำพร่ำฝากลมมา โอ้อนิจจาข้องจิตกลัวจิตเหหัน
จิตน้องเฝ้าปองหนึ่งรักเท่านั้น ทุกคืนวันหวังชื่นใจไม่หน่ายเลย

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย