ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงคนผิด

เรารักกันหมายมั่นในใจ หากฉันผิดจงคิดอภัย ฉันผิดไปยกโทษให้ฉัน
ทำไมลงโทษลงทัณฑ์ ประนามแต่ฉันคนเดียว สัมพันธ์ขาดเกลียวไม่เหลียวมา

ฉันคงเผลอจิตพลาดผิดวาจา รักจึงแรมราพลอยพาให้กลุ้มใจ
เธอมิควรหลงด่วนประนาม ผิดนิดหน่อยใจฉันเลวทราม รักปรับความเข้าใจกันได้

ทำดีมามากปานใด ทำไมไม่เห็นความดี น้อยหรือกลับมีแต่ช้ำใจ
แม้เธอหลงโกรธโทษผิดอันใด หลงเคืองทำไมอภัยกันเถิดดี
ใจระทมขมขื่นอาลัย ยิ่งจะข่มยิ่งร้าวดวงใจ ฉันผิดไปนิดเดียวเท่านี้
ทำไมจึงโกรธทันที่ ความดีที่ฉันเคยทำ น้อยกลับจำให้ช้ำใจ
หรือเป็นเพราะบาป แช่งสาปเป็นไป ขอบุญดลใจพาเธอให้กลับคืน
ใจฉันครวญหวลโศกระทม ก่อนเคยอยู่ชื่นชูเคยชุม รักกลับตรมระทมไม่ชื่น
เวรกรรมทนกล้ำทนกลืน ดวงใจให้ฝืนอาวรณ์ รักมาบั่นทอนสะท้อนใจ
หรือเธอหลงโกรธโทษผิดอันใด ฉันยังแคลงใจตัวใครเป็นผิดกัน

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย