ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงครวญสวาท

คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม ทำนอง เวส สุนทรจามร


โอ้เดือนผ่องเพ็ญ ประกายเยือกเย็นเด่นตา เบื้องบนฟากฟ้านวลใย
แต่เรายิ่งมองยิ่งหมอง สุดครองหทัย ตื้นตันหวั่นใจอารมณ์
คร่ำครวญอกเอย คู่เชยล่วงเลยสุดหวัง โอ้ความเบื้องหลังรอนรม
ไม่อยากเอ่ยคำให้ช้ำ จักทำให้ตรม ยอดชู้คู่ชมลืมฉัน
ร่มไม้ใบบัง เหมือนดังเรือนหอรออยู่ เงาไม้หรุบหรู่รักคู่ผูกพัน
เคยฝังดวงใจไว้ใต้ ดวงเดือนด้วยกัน ภิรมย์ชมจันทร์สุขสันต์ไม่เลือน
จากกันสุดไกล แต่ใจไม่เคยจืดจาง เปลี่ยนใจอ้างว้างแรมเดือน
ฝากรอยให้เราเฝ้าฝัน โศกศัลย์ไม่เลือน ค่ำคืนยิ่งเตือนหัวใจ

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย