ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงค่อนคืน

ค่อนคืนตื่นตาอุราพะว้าพะวัง ใจฉันยังห่วงอาวรณ์
ไม่เคยหลับนอน ใจทอดถอน นอนแต่เพียงกาย
ก่อนเคยแอบเอียงอยู่เคียง ฟังเสียงรำพัน จะรักกันตราบจนตาย
แต่มากลับกลาย เคยมั่นหมายไยไม่มา
คอยวันคอยคืนฝืนตรม คอยคู่เคยสมภิรมย์อุรา
มีแต่หมอนเรียงเคียงกายคล้ายแทนดวงหน้า อนิจจาอาวรณ์
อยู่เพียงแต่รอยรูปกายที่ฉันยังคอย ประทับรอยที่เคยนอน
สวดมนต์อ้อนวอน คอยคู่นอนจนค่อนคืน

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย